Detail předmětu

Dopravní urbanismus

FAST-NMB020Ak. rok: 2023/2024

V přednáškách bude studentům podán stručný výtah nejdůležitějších informací ze zákonů a vyhlášek, které zásadně ovlivňují dopravní řešení v jednotlivých urbanistických strukturách.
Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičeny návrhové i šířkové parametry jednotlivých kategorií pozemních komunikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Vstupní znalosti

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postavení dopravy ve struktuře společnosti. 2. Doprava v územním plánování. 3. Dopravní řešení v urbanistických strukturách. 4. Dopravní politika ČR, krajů a měst. 5. Zákon o pozemních komunikacích. 6. Dálnice, rychlostní silnice, silnice. 7. Místní komunikace. 8. Dopravní inženýrství – podklady pro projektování. 9. Šířkové parametry pozemních komunikací a jejich odvodnění. 10. Úrovňové a mimoúrovňové křižovatky. 11. Veřejná hromadná doprava. 12. Statická doprava – odstavování a parkování vozidel. 13. Cyklistická doprava a pěší provoz.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmětem cvičení je dopravně vyřešit zadanou oblast pro svoji diplomovou práci jako specializaci doprava.