Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2022/2023Zaměření: Dopravní stavby

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. Studium je v závěru cíleně zaměřeno do dvou specializací oboru a zaměření, a to na Projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a Projektování a technické řešení železničních staveb a konstrukcí.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu konstrukcí dopravních staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby zaměření Dopravní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CL003Betonové mosty 2 (DST)cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CO003Kovové mosty 2 (DST)cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CM003Technologie pozemních komunikací (K)cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CN004Železniční konstrukce 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CM053Doprava ve městechcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135069ano
CN056Železniční stanice a uzly 2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135069ano
CM054Vybrané problémy pozemních komunikacícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135070ano
CN055Vybrané problémy z dopravního inženýrstvícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135070ano
CN053Vybrané statě ze železničních staveb 2cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135070ano
CM052Diplomový seminář (K-PKO)cs2Povinně volitelnýS - 265071ano
CN052Diplomový seminář (K-ZEL)cs2Povinně volitelnýS - 265071ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5069 1 CM053, CN056
5070 1 CM054, CN055, CN053
5071 1 CM052, CN052