Detail předmětu

Diplomový seminář (K-PKO)

FAST-CM052Ak. rok: 2022/2023

Příprava na zpracování diplomové práce. Zvládnutí potřebných podkladů a řešení konkrétních problémům jednotlivých diplomových prací. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou dle diplomové práce. Praktická průprava na obhajobu diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Studenti se zorientují ve speciálních problémech týkajících se jejich diplomové práce. Seznámí se podle zaměření jejich práce s potřebnými laboratorními postupy, používanými zkouškami, s používanými softwarovými prostředky, předpisy, praktickými řešeními.

Prerekvizity

Projektování pozemních komunikací, návrh silniční trasy, návrh konstrukce vozovky,technologické postupy pro stavbu pozemních komunikací, kapacita dopravní sítě.
Projektování pozemních komunikací, Městské komunikace, Dopravní inženýrství, Diagnostika a management vozovek.

Učební cíle

Zvládnutí podkladů a zásad pro zpracování diplomové práce. Zpracování postupu zvládnutín diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

♦ 1. Vybrané statě z projektování silnic ♦ 2. Vybranené statě ze silniční laboratoře ♦ 3. Vybrané statě z dopravního inženýrství ♦ 4. Zadání seminárních prací a stanovení cílů diplomové práce - individuální konsultace ♦ 5. Oficiální zadání diplomové práce, zadání literatury - individuální konsultace ♦ 6. Shromažďování podkladů pro diplomovou práci ♦ 7. Přednes seminárních prací, diskuse ♦ 8. Přednes seminárních prací, diskuse ♦ 9. Individuální práce na diplomové práci ♦ 10. Průběžná informace o diplomové práci a veřejná obhajoba postupu