Detail předmětu

Diplomový seminář (K-ZEL)

FAST-CN052Ak. rok: 2022/2023

Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav železničních konstrukcí a staveb (ZEL)

Výsledky učení předmětu

Student se připraví na zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Učební cíle

Cílem předmětu je příprava zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT-Productions, c2001. ISBN 90-800-3243-3.

(EN)

IŽVOLT, Libor, Janka ŠESTÁKOVÁ a Michal ŠMALO. Železničné staviteľstvo 2: Diagnostika, mechanizácia prác a technologické postupy údržby železničnej jazdnej dráhy. Žilina: EDIS, 2015. ISBN 978-80-554-1169-9.

(SK)

IŽVOLT, Libor a Stanislav HODÁS. Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc. Žilina: EDIS, 2020. ISBN 978-80-554-1703-5.

(SK)

Technologie prací na železničním svršku. Praha: ČKAIT, 2019. ISBN 978-80-88265-17-7.

(CS)

Doporučená literatura

Stavby dopravní infrastruktury: sborník přednášek vydaný u příležitosti semináře konaného ve dnech 26. a 27. února 2020 v Děčíně. Děčín: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2020. ISBN 978-80-905733-7-6.

(CS)

Nová železniční technika. ISSN 1210 – 3942. 2022

(CS)
Railway Track and Structures. ISSN 2160-2514. 2022 (EN)
Eisenbahntechnische Rundschau. Hestra Verlag, ISSN 0013-2845. 2022 (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-3. Příprava zpracování diplomové práce. 3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí. 9.-10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.