Detail specializace

Architektura

FAZkratka: ARCHAk. rok: 2022/2023

Program: Architektura a urbanismus

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Diskretizace pro aditivní výrobu

  V současnosti jsou aditivní výrobní procesy založeny na kontinuálních metodách. Tyto techniky jsou však spojeny s řadou problémů, jako je nedostatek rychlosti a mono-materialita. Avšak diskrétní strategie pro návrh a aditivní výrobu mají potenciál nabídnout více možností, pokud jde o rychlost, mnohočetnost a reverzibilitu. Formální diferenciace takových metod by se již nespoléhala na hromadné přizpůsobování tisíců různých částí, ale mohlo by jí být dosaženo rekombinací levných, serializovaných konstrukčních prvků.

  Školitel: Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.

 2. Lomenice a její umělecké a tektonické formy v architektuře

  Studium lomenicových forem v architektuře a současný materiálový výzkum. Téma je zakotveno v pojetí prostoru z hlediska umělecko-tektonické formy (K. Botticher) a strukturně-symbolické formy (G. Semper). Možné je zaměření na možnosti lomenic pro prostorově-kompoziční a kinetické záměry architekta.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 3. Nová architektura pro ochranu a prezentaci archeologického dědictví

  Práce se zabývá architektonickými intervencemi ve službách ochrany a prezentace archeologického dědictví. Předmětem výzkumu se mohou stat ochranné pavilony nebo stanové konstrukce nad vykopávkami in situ, lávky a vyhlídky v archeologických nalezištích, výstavní objekty, drobná architektura naučných stezek a zastávek, částečné nebo úplné rekonstrukce zaniklých objektů apod.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 4. Optimalizační procesy v architektuře od návrhu po výrobu

  Architektura je multikriteriální obor, kde do procesu vstupuje mnoho vzájemně se kontradiktujících faktorů, pro které se architekt snaží nalézt co možná nejlepší řešení. Optimalizaci lze promítnout do celého procesu od návrhu po stavbu/výrobu. Optimalizovat lze například i tradiční stavební metody použitím digitálních návrhových i výrobních technologií, jako je například generativní modelování nebo strojové učení.

  Školitel: Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.

 5. Panská sídla jižní Moravy – potenciál a limity využití v kontextu proměn vlastnických vztahů

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.

 6. Péče o architektonické dědictví

  Práce se zabývá péčí o architektonické dědictví. Předmětem se může stát analýza vybrané realizace nebo souboru realizací, metodologická kritika, historiografický výzkum dějin památkové péče nebo teoretická studie s vazbou na domácí či mezinárodní doktrinální dokumenty oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

 7. Restaurace, konzervace a současnost

  Přístup k restauraci – konzervaci se v každém historickém období rychle vyvíjí a role architekta v této stále komplexnější oblasti je nepřetržitě upřesňována.

  Školitel: Koleček Ivan, prof. Ing. arch.

 8. Stavění s biomateriály

  Syntetické biomateriály nabízejí významné příležitosti v architektuře. Klíčovým zájmem tohoto tématu je prozkoumat napětí mezi výrobou a růstem konfrontováním konvenčních metod architektonické tvorby. Biomateriály a jejich měnící se povaha mohou sice představovat nepravidelnost a nepřesnost, přesto vykazují schopnost obnovy a regenerace a vlastnosti těchto materiálů mohou být počítačově řízeny pro konkrétní druh použití.

  Školitel: Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.

 9. Světlo v architektuře: prostor a kompozice

  Analýza světelných podmínek a působení vybraných architektonických realizací na člověka. Formulování zásad a technického řešení architektury z hlediska prostorové a světelné kompozice. Empirický výzkum bude vycházet ze studia teoretických textů architektů, filozofů, spisovatelů a dalších myslitelů.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 10. Světlo v architektuře: prostor a kompozice

  Analýza světelných podmínek a působení vybraných architektonických realizací na člověka. Formulování zásad a technického řešení architektury z hlediska prostorové a světelné kompozice. Empirický výzkum bude vycházet ze studia teoretických textů architektů, filozofů, spisovatelů a dalších myslitelů.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 11. Tradiční tvarosloví v architektuře 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami a typologickými schématy v architektuře od počátku 20. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického stavebního typu nebo regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzkano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D012Obhajoba disertační prácecs0Povinný-ano