Detail oboru

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

FCHZkratka: BKCO_CHMAk. rok: 2022/2023

Program: Chemie a chemické technologie

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 20.7.2005Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovedností využitelné především v oborech malotonážní a speciální chemie. Jako příklady lze uvést tato odvětví: polygrafie, agrochemie, papírenský průmysl, materiály pro elektrotechniku, bytová chemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, textilní průmysl, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery, fotografie, film, obrazová komunikace. Absolventi se mohou uplatnit nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností uvedeného zaměření. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Klíčové výsledky učení

Obor "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů" je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byly schopni nabýt potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností využitelných při kontrole a vyhodnocení základních parametrů chemických technologií z oblasti výroby a zpracování plastů, kompozitů, keramiky, silikátů a maltovin a povrchových úprav kovových i nekovových materiálů ve vztahu na požadavky ochrany a kontroly kvality životního prostředí. Velká pozornost je věnována výuce přesného zpracování výsledků laboratorních experimentů a výrobních procesů a orientaci v oblasti kontroly a řízení jakosti. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů" rozumí chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Je obeznámen s mechanismy a kinetikou syntetických i modifikačních reakcí i s principem funkce jednotlivých technologických komponent výrobních linek. Zná vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Je schopen volit vhodné chemické, fyzikální a technologické metody a postupy k modifikaci těchto vlastností pro dosažení optimálních užitných vlastností produkovaných materiálů a výrobků. Je obeznámen s technologiemi zpracování těchto materiálů a základními principy navrhování výrobků z nich. Je schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP. Absolvent dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku.

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/bakalarske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHL1Chemické procesy v praxics1PovinnýS - 26ne
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
BC_UCHTMÚvod do chemie a technologie materiálůcs2Povinně volitelnýklP - 261ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OBTObecná toxikologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 131ano
BC_UPMTÚvod do pokročilých materiálů a technologiícs2Povinně volitelnýklP - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 261ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MCHMakromolekulární chemiecs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ANC2_PPraktikum z analytické chemie IIcs3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3PovinnýklL - 52ano
BC_SMAStruktura materiálůcs3PovinnýzkP - 26ano
BC_ODP_MOdborná praxe - CHMcs4Povinně volitelnýPX - 781ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_MCH_PPraktikum z makromolekulární chemiecs2PovinnýL - 52ano
BC_SKPSklo, keramika, pojivacs4PovinnýzkP - 26ne
BC_SVMStruktura a vlastnosti makromolekulcs4PovinnýzkP - 26ano
BC_TCVTechnologie chemických výrobcs3PovinnýzkP - 26ano
BC_VYPVýrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátůcs2PovinnýS - 39ano
BC_KOMKompozitní materiály a jejich technologie Ics4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_POMPolymerní materiálycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_UBP_CHMÚvod do bakalářské práce - CHMcs2Povinně volitelnýklC1 - 261ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAPBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHI2_PPraktikum z chemického inženýrství IIcs2PovinnýklL - 26ano
BC_CHPChemie a technologie polymerních materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_KOVKovové materiálycs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
BC_ZPMZpracování práškovitých materiálůcs4Povinně volitelnýzkP - 261ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 2 kr - 4 kr BC_PCM1 (2 kr), BC_UCHTM (2 kr), BC_PCM2 (2 kr), BC_UPMT (2 kr)