Detail oboru

Inženýrská mechanika a biomechanika

FSIZkratka: M-IMBAk. rok: 2021/2022

Program: Aplikované vědy v inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je zvládnutí nejmodernějších výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při hodnocení životnosti a provozní spolehlivosti strojních soustav. Ve výpočtové oblasti jde zejména podrobné seznámení s teorií i praktickým využitím MKP v aplikaci na statické a dynamické pevnostní výpočty, včetně nelineárních, stabilitních a nestacionárních problémů. V oblasti experimentální mechaniky pak je možno získat osobní praktické zkušenosti v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení.
Charakter studia dává absolventům vysokou odbornou adaptabilitu, což umožňuje jejich úspěšné působení v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má také možnost dalšího studia a získání vědecké hodnosti PhD v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je zvládnutí moderních výpočtových a experimentálních metod ve vědní oblasti mechaniky těles a jejich využití při návrhu i hodnocení strojních konstrukcí, ale i jejich aplikace v netradičních mezioborových oblastech jako je biomechanika. Kromě teoretických disciplín je kladen důraz na experimentální ověření a fixování získaných poznatků v laboratořích ústavu, vybavených nejnovějšími produkty renomovaných výrobců měřící techniky, kteří mají na půdě ústavu svá obchodní zastoupení. Snahou je vychovat absolventy vybavené jak potřebným teoretickým základem, tak i praktickými zkušenostmi v oblasti analýzy konstrukcí, které jim poskytnou dostatečnou flexibilitu k tvůrčímu působení v mnoha průmyslových odvětvích.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Inženýrská mechanika a biomechanika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích ekonomiky. Dokladem toho jsou absolventi, působící dnes na vedoucích místech konstrukčních a výpočtových oddělení podniků řady oborů, v malých výpočtových a softwarových firmách, ale i v obchodních zastoupeních zahraničních společností.
Absolvent má možnost dalšího studia a získaní vědecké hodnosti Ph.D., zejména v navazujícím doktorském programu Inženýrská mechanika.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.