Detail oboru

Energetické inženýrství

FSIZkratka: M-ENIAk. rok: 2021/2022

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Absolventi oboru získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si základní praktické poznatky z oboru energetického inženýrství . To jim umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení případně řídit provozy energetických celků. Díky získaným vědomostem jsou schopni reagovat na změny, které v energetice stále probíhají.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si základní praktické poznatky z oboru energetického inženýrství . To jim umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení případně řídit provozy energetických celků. Díky získaným vědomostem jsou schopni reagovat na změny, které v energetice stále probíhají.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají výbornou možnost uplatnění v praxi, zejména

  • v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví
  • řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky
  • v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
  • u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby)

Absolventi oboru mohou získat titul EURING - euroinženýr a mohou též pokračovat v doktorském studiu v prezenční nebo distanční formě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.