Detail oboru

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost

FSIZkratka: B-KSBAk. rok: 2021/2022

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Profil

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost je určen pro středoškolsky vzdělané studenty, kteří mají zájem získat znalosti z technických disciplín a zároveň z oblasti perspektivních věd, jako je kvalita, spolehlivost a bezpečnost. V současné době se technické vědy ve světě značně rozvíjí, to také platí pro kvalitu, spolehlivost a bezpečnost technických systémů. I v ČR je znatelný stálý nedostatek odborníků s odpovídajícím vzděláním připravených na řešení rozsáhlých úkolů spojených s danou problematikou. Studium oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost má interdisciplinární charakter. Student při studiu absolvuje předměty běžného teoretického základu, předměty zaměřené na konstrukci a technologii a rovněž předměty specializované, jako např. Management kvality, Průmyslová bezpečnost, Základy technické diagnostiky, Provoz a údržba strojů, Průmyslová metrologie, Základy spolehlivosti, Průmyslová bezpečnost a Základy managementu rizik. Při studiu oboru je kladen velký důraz na jeho aplikace v praxi. Bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Volbou tématu bakalářské práce se může student hlouběji zaměřit na problematiku kvality nebo spolehlivosti, případně bezpečnosti. Tímto získává hlubší znalosti pro působení v praxi a především pro případné další studium magisterské navazující.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá široký odborný základ z oblasti strojírenských věd a dále potřebné znalosti a dovednosti v oboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, což mu umožní jak efektivní přípravu k navazujícímu magisterskému studiu, tak i případné bezproblémové zapojení do řešení úkolů technické praxe v různých průmyslových podnicích.

Profesní profil absolventů s příklady

Vzhledem k širokému teoretickému a i praktickému rozsahu získaných vědomostí se absolventi bakalářského studia mohou uplatnit jako technici v různých oblastech průmyslu, nebo odborníci v různých oblastech veřejného sektoru. Především se jedná o techniky kvality, spolehlivosti, diagnostiky, údržby a bezpečnosti zaměstnaných v průmyslu a odborně způsobilé osoby působící ve veřejném sektoru. Na základě širokého rozsahu získaných znalostí jsou absolventi schopni se rychle přizpůsobit aktuálním požadavkům pracovního trhu.
Absolventi bakalářského oboru Kvalita, spolehlivost a bezpečnost mají následující možnosti dalšího studia:

  • Pokračování v dvouletém navazujícím magisterském studiu „Kvalita, spolehlivost, bezpečnost“
  • Pokračování v libovolném oboru magisterského navazujícího studijního programu „Strojní inženýrství“ na VUT v Brně
  • Pokračování v příbuzném oboru magisterského navazujícího studijního programu na ostatních vysokých školách v ČR nebo zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5KS-KKonstruování strojů - strojní součástics (en)5Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
EPS-KProvoz, údržba a spolehlivost strojůcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
6TT-KTermomechanikacs6Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
3VT-KVýrobní technologie IIcs2PovinnýklK - 17 / L - 9ano
EZS-KZáklady spolehlivostics5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
6MS-KMezní stavy materiálůcs4Povinně volitelnýklKK - 9 / K - 34 / L - 91ano
6SR-KStavba výrobních strojů a robotůcs4Povinně volitelnýklKK - 9 / K - 34 / L - 91ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BR-KBakalářský projekt (ÚVSSR)cs6PovinnýVB - 78ano
5HY-KHydromechanikacs5Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
6BS-KSeminář k bakalářské práci (B-KSB)cs3PovinnýKK - 4 / K - 9ano
DTM-KTechnická mechanikacs7Povinnýzá,zkKK - 26 / K - 52ano
BUM-KÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 6MS-K, 6SR-K