Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: B-AIŘAk. rok: 2021/2022

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.

Klíčové výsledky učení

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CKP-KKonstruování strojů a strojních součástícs5PovinnýklKK - 17 / K - 35ano
VO1-KOptimalizační metodycs7Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
VPL-KProgramovatelné řídicí systémy (PLC)cs4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
FSI-KSimulace dynamických systémůcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
VTM-KTechnická měřenícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
VTI-KTeorie informace a kódovánícs4Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAD-KAutomatická diagnostikacs5Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
FDI-KBakalářský projekt (B-AIŘ)cs10PovinnýVB - 130ano
VP0-KProgramování v Pythonucs4PovinnýKK - 9 / K - 17ano
FEI-KSeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)cs4PovinnýKK - 9 / K - 17ano