Detail oboru

Strojírenská technologie

FSIZkratka: B-STGAk. rok: 2021/2022

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je snaha, aby absolventi získali nezbytné znalosti všech základních konvenčních i nekonvenčních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů výrobní technologie, jakož i technické a technologické přípravy výroby. Nezbytné jsou zde zvláště znalosti z počítačové podpory, založené především na uplatnění CAD/CAM/CIM metod. Takto budou absolventi dobře vybavení nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají nezbytné znalosti všech základních konvenčních i nekonvenčních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů výrobní technologie, jakož i technické a technologické přípravy výroby. Nezbytné jsou zde zvláště znalosti z počítačové podpory, založené především na uplatnění CAD/CAM/CIM metod. Takto budou absolventi dobře vybavení nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii.

Profesní profil absolventů s příklady

Mimo možnosti pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii, získají absolventi dobré uplatnění především u velkých i malých průmyslových podniků. Široké uplatnění absolventů ve strojírenských podnicích a firmách najdou absolventi zejména v řízení technologie výroby a složkách, zabývajících se určováním výrobních postupů, optimalizací výrobních toků a postupů a obecně kvalitativním vyhodnocováním v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy.
Jako specialisté na výrobní technologie najdou absolventi dobré uplatnění i v nevýrobní sféře, zahrnující především různé organizace, poskytující služby, obchod a řízení. Mají velké možnosti získání míst, kde jsou vyžadovány získané znalosti daného oboru - jedná se zvláště o podniky z jiných oborů (průmysl elektrotechnický, chemický apod.). Mohou zvažovat i přijetí nabídek z velkého počtu pracovních příležitostí a možností uplatnění v soukromé sféře a státních organizacích. Nelze opominout též uplatnění absolventů ve výzkumných a vývojových organizacích a základnách, průmyslovém managementu velkých podniků, v organizacích, zabývajících se řízením procesů, v organizacích, zabývajících se vědeckovýzkumnou a pedagogickou činností a v různých složkách a zastoupeních zahraničních firem či obchodních organizací.
Po ukončení profesního bakalářského studia je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů „Strojírenská technologie”, „Slévárenská technologie” nebo „Strojírenská technologie a průmyslový management”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
HNA-KProcesy, přípravky a nástroje ve tvářenícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
DR3-KRočníkový projekt II - obráběnícs3PovinnýklK - 17 / L - 9ano
DR2-KRočníkový projekt I - tváření, svařovanícs3PovinnýklK - 17 / L - 9ano
ESV-KSpeciální technologie výrobycs5Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
ETM-KTechnologické projekty a manipulace s materiálemcs5Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
ETV-KTechnologie svařovánícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
EAC-KAplikace CAD/CAM v technol. obrábění Ics4Povinně volitelnýzá,zkKK - 17 / K - 351ano
ESL-KModerní slévárenská technologiecs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 91ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
FDT-KBakalářský projekt (B-STG)cs5PovinnýK - 17 / L - 9 / VB - 78ano
EMM-KMechanizace a automatizacecs6Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
HNP-KProcesy, přípravky a nástroje v obráběnícs6Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 43 / L - 9ano
FAC-KAplikace CAD/CAM v technol. obrábění IIcs3Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 352ano
FPA-KPlasty ve strojírenstvícs3Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 34 / L - 52ne
FEO-KSeminář k bakalářské práci (B-STG, obrábění)cs2Povinně volitelnýKK - 9 / K - 173ano
FET-KSeminář k bakalářské práci (B-STG, tváření, svařování, slévárenství)cs2Povinně volitelnýKK - 9 / K - 173ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 EAC-K, ESL-K
2 1 FAC-K, FPA-K
3 1 FEO-K, FET-K