Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: NAk. rok: 2021/2022

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 22.5.2013Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Předmětem je prohloubení znalostí teoretických, inženýrských a zejména stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín, umožňujících samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou a teorií spolehlivosti. Stavebně-inženýrské předměty jsou rozvíjeny zařazením inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb a statikou při rekonstrukcích.
Obor Management stavebnictví je rozvíjen po ekonomicko-manažerské linii předměty investování, oceňování nemovitostí, velký důraz je kladen na projektové řízení staveb a manažerské systémy, management stavebního podniku, finanční analýzu ve stavebním podniku, veřejné finance a investice. Doplňující předměty jsou zaměřené na manažerské techniky a právo v podnikání. Schopnost komplexního řešení problému a inženýrské myšlení je prokazováno v projektech. Propojení ekonomického, manažerského a technického vzdělání se promítá do projektů z projektového řízení staveb a stavebního podniku.
Systém povinně volitelných předmětů umožňuje individuální specializaci do dodavatelské sféry nebo do veřejné správy. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské a ekonomické předměty oboru, v nichž student nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení problémů v oboru Management stavebnictví.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Management stavebnictví získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technicko-ekonomických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe může absolvent studijního oboru Management stavebnictví získat autorizaci) je schopen řídit složité technicko-ekonomické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CV021Ceny ve stavebnictví 2cs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
CV006Inženýrský seminář 1cs2PovinnýC1 - 26ano
CV020Manažerské účetnictvícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CA005Matematika 5 (E)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CH053Modernizace a rekonstrukcecs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135578ano
CG051Územní plánovánícs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135578ano
BI052Diagnostika stavebních konstrukcí (K)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135579ano
CL058Statika při rekonstrukcích (E)cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135579ano
CV051Ekonomická statistikacs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135580ano
CD006Teorie spolehlivosti cs4Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135580ano
BP009Inženýrské sítěcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135581ano
CF052Zakládání staveb (E)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135581ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CV005Investovánícs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
CV010Inženýrský seminář 2cs2PovinnýC1 - 26ano
CV007Oceňování nemovitostí cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV009Projektové řízení staveb 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CV022Správní právocs3PovinnýzkP - 26ano
CB055Aplikovaná fyzika (E)cs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135582ano
CV075Regionální politikacs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 135582ano
CV076Manažerské technikycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265583ano
CV077Marketing 2cs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 265583ano
CE055Geografické informační systémycs2Povinně volitelnýklC1 - 265584ano
CV078Integrované systémy managementucs2Povinně volitelnýklC1 - 265584ano
CZ052Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265585ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2Povinně volitelnýP - 265585ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CV018Diplomový seminář (E)cs2PovinnýC1 - 26ano
CV023Management stavebního podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV012Projekt – Projektové řízení staveb 2cs6PovinnýklC1 - 39ano
CV011Projekt – Stavební podnik 2cs6PovinnýklC1 - 39ano
CV024Veřejné stavební investice 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CV079Finanční analýza ve stavebním podnikucs3Povinně volitelnýklC1 - 395587ano
CV080Veřejné financecs3Povinně volitelnýklC1 - 395587ano
CV081Hodnotové inženýrstvícs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135588ano
CV082Správa stavebních objektůcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135588ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
5578 CH053, CG051
5579 BI052, CL058
5580 CV051, CD006
5581 BP009, CF052
5582 CB055, CV075
5583 CV076, CV077
5584 CE055, CV078
5585 CZ052, CZ054
5587 CV079, CV080
5588 CV081, CV082