Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2021/2022

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CD005Dynamika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CV003Ekonomika ve stavebnictvi cs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
CN002Geografické informační systémycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
CA002Matematika 5 (K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CD002Nelineární mechanika cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
CM001Projektování pozemních komunikacícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CF001Zemní konstrukce cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CN001Železniční konstrukce 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
CD004Spolehlivost konstrukcí cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CL063Betonové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265059ano
CM057Dopravní inženýrství (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265059ano
CM051Diagnostika a management vozovek (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CM055Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CF051Speciální metody zakládání (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CD052Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CI053Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CO052Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CL053Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CN051Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265060ano
CP051Inženýrské sítěcs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CL062Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CO058Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CE052Stavební a průmyslová geodeziecs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135061ano
CU051Algoritmizace a programovánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CA057Aplikovaná matematikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CU052Databázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CC051Chemie stavebních materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CB052Speciální fyzikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265062ano
CZ052Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265063ano
CZ057Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135063ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2Povinně volitelnýP - 265063ano
CO059Kovové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265570ano
CN054Železniční stanice a uzly1 (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265570ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
5059 CL063, CM057
5060 CM051, CM055, CF051, CD052, CI053, CO052, CL053, CN051
5061 CP051, CL062, CO058, CE052
5062 CU051, CA057, CU052, CC051, CB052
5063 CZ052, CZ057, CZ056
5570 CO059, CN054