Detail oboru

Architektura

FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2021/2022Zaměření: bez zaměření

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 2 roky

Profil

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.

Klíčové výsledky učení

Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace - při vstupu do České komory architektů, prokázal požadované znalosti a dovednosti.

Profesní profil absolventů s příklady

„Autorizovaný architekt“ tento studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za požadované vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe požádat o autorizaci ČKA.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IG2Informační gramotnost 2cs2PovinnýS - 26ano
PESProstředí a energetika stavebcs2PovinnýklP - 26ano
SMTRekonstrukce, poruchy a sanace stavebcs2PovinnýzkP - 26ano
SAUSoudobá teorie architekturycs2PovinnýzkP - 26ano
A3ZModulový specializovaný ateliér M3cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
A4ZModulový specializovaný ateliér M4cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
A5ZModulový specializovaný ateliér M5cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
A7ZModulový specializovaný ateliér M7cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
A8ZModulový specializovaný ateliér M8cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
A9ZModulový specializovaný ateliér M9cs16Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_zimni_atelierano
XX1Architektura 21. století I.cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
INA2Interpretace architekturycs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVne
KRKKreativní kódovánícs2Povinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
MVU1Moderní vývoj a teorie urbanismu 1cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
ROSRevitalizace a obnova sídelcs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
SVTScénografie - výstavní tvorbacs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_zimni_PVano
VEFIZáklady veřejných financí a veřejné správycs2Povinně volitelnýkl1rocnik_MSc_zimni_PVano
M3ZModulový seminář I M3 cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_seminarano
M4ZModulový seminář I M4cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_seminarano
M5ZModulový seminář I M5 cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_seminarano
M7ZModulový seminář I M7cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_seminarano
M9ZModulový seminář I M9cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_zimni_seminarano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PAPPamátková péčecs2PovinnýzkP - 26ano
TEUSoudobé teorie urbanismucs2PovinnýzkP - 26ano
SPKSpeciální konstrukce cs2PovinnýzkP - 26ano
TESTechnika stavebcs2PovinnýklP - 26ano
URSUrbánní strategiecs2PovinnýzkP - 14 / S - 12ano
A3LModulový specializovaný ateliér M3 cs18Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_letni_atelierano
A4LModulový specializovaný ateliér M4cs18Povinně volitelnýklA - 1561rocnik_MSc_letni_atelierano
A5LModulový specializovaný ateliér M5cs18Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_letni_atelierano
A7LModulový specializovaný ateliér M7cs18Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_letni_atelierano
A8LModulový specializovaný ateliér M8cs18Povinně volitelnýklA - 1951rocnik_MSc_letni_atelierano
A9LModulový specializovaný ateliér M9cs18Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_atelierano
XX2Architektura 21. století II. cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
APKAutorské právo pro management kulturycs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
FO2Fotografie a architektura IIcs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
KSTKonverze stavebcs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVne
MVU2Moderní vývoj a teorie urbanismu 2cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
SMA2Prostor v moderní architektuře 2cs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
SEIStavitelství a environmentální inženýrstvícs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
DJ2Umělecká řemesla -design IIcs2Povinně volitelnýklS - 261rocnik_MSc_letni_PVano
M3LModulový seminář II M3cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
M4LModulový seminář II M4cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
M5LModulový seminář II M5cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
M7LModulový seminář II M7cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
M8LModulový seminář II M8cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
M9LModulový seminář II M9cs2Povinně volitelnýklSS - 261rocnik_MSc_letni_seminarano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ARPArchitekt v praxics2PovinnýzkP - 26ano
DSPDesign stavebních prvkůcs2PovinnýklS - 26ano
KPSKonstrukce pozemního stavitelstvícs2PovinnýzkP - 26ano
OCZOdborný cizí jazykcs3PovinnýzkS - 14ano
RESRealizace staveb, podnikání a financecs2PovinnýzkP - 26ano
SPZStavební právo a předpisycs2PovinnýzkP - 26ano
A3Z2Modulový specializovaný ateliér M3cs15Povinně volitelnýklA - 1562rocnik_zimni_atelierano
A4Z2Modulový specializovaný ateliér M4cs15Povinně volitelnýklA - 2862rocnik_zimni_atelierano
A5Z2Modulový specializovaný ateliér M5cs15Povinně volitelnýklA - 1562rocnik_zimni_atelierano
A7Z2Modulový specializovaný ateliér M7cs15Povinně volitelnýklA - 1562rocnik_zimni_atelierano
A8Z2Modulový specializovaný ateliér M8cs15Povinně volitelnýklA - 1562rocnik_zimni_atelierano
A9Z2Modulový specializovaný ateliér M9cs15Povinně volitelnýklA - 1562rocnik_zimni_atelierano
M3Z2Modulový seminář III M3cs2Povinně volitelnýklSS - 262rocnik_zimni_seminarano
M4Z2Modulový seminář III M4cs2Povinně volitelnýklSS - 262rocnik_zimni_seminarano
M5Z2Modulový seminář III M5cs2Povinně volitelnýklSS - 262rocnik_zimni_seminarano
M7Z2Modulový seminář III M7cs2Povinně volitelnýklSS - 262rocnik_zimni_seminarano
M9Z2Modulový seminář III M9cs2Povinně volitelnýklSS - 262rocnik_zimni_seminarano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DP3Diplomní projekt - modul M3cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
DP4Diplomní projekt - modul M4cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
DP5Diplomní projekt - modul M5cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
DP7Diplomní projekt - modul M7cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
DP8Diplomní projekt - modul M8cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
DP9Diplomní projekt modul M9cs30Povinně volitelnýSD - 312ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
1rocnik_MSc_letni_PV 1 XX2, APK, FO2, KST, MVU2, SMA2, SEI, DJ2
1rocnik_MSc_zimni_PV 1 XX1, INA2, KRK, MVU1, ROS, SVT, VEFI