Detail oboru

Profesionální pilot

FSIZkratka: B-PRPAk. rok: 2021/2022

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část studia probíhá ve spolupráci s leteckou školou, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. K výcviku lze rovněž využít letadel VUT. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A) 650, což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Klíčové výsledky učení

Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem JAR-FCL 1. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část výcviku probíhá mimo VUT ve kterékoliv Letecké škole, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student získá titul Bc. a obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A), což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi oboru Profesionální pilot, po dosažení průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A), naleznou uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, kteří provozují letecké obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejni služby apod.
Absolvent tohoto oboru profesionálního bakalářského studia má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Letecký provoz.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DKSKonstrukce a systémy letadel IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ELVLetecké pohonné jednotkycs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
FLVLetové výkonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
CLOLidská výkonnost a omezenícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
ELIProvozní postupycs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
ERNRadionavigace IIcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
DLFSpojení a letecká frazeologiecs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ELNAnglická letecká frazeologiecs3PovinnýklP - 26 / CPP - 13ano
FDLBakalářský projekt (B-PRP)cs (en)10PovinnýklVB - 78 / CPP - 52ano
ELELetecký zákon a předpisy IIcs5PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
FLPPlánování a provedení letucs7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 26ano
FELSeminář k bakalářské práci (B-PRP)cs (en)3PovinnýklC1 - 26ano