Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-PRP)

FSI-FELAk. rok: 2021/2022

Diplomový seminář slouží k vzájemné informovanosti o společných otázkách zpracovávání bakalářských prací. Studenti se učí vystupovat před širším kolektivem posluchačů, prezentovat a obhajovat výsledky svých prací v odborných rozpravách.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V průběhu semináře získá student dobrou průpravu a zkušenosti, které poslouží k dokonalejší přípravě vlastní obhajoby bakalářské práce při SZZ.

Prerekvizity

Předpokládají se odborné znalosti získané během studia, týkající se témat bakalářských prácí.

Doporučená nebo povinná literatura

Koncepty a rukopisy rozpracovaných bakalářských prací.
Literatura doporučená v zadání bakalářské práce.
Literature is specified in the assignment of the thesis.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost a aktivní účast v diskuzích na seminářích. Vystoupení studentů se hodnotí průběžně, ihned po prezentaci výsledků svých dílčích prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je naučit studenty připravit si své vystoupení, poučit se z kritických připomínek, které vyplynou z veřejné diskuze nad řešenými problémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Nicméně omluvená nepřítomnost na seminářích se fyzicky nenahrazuje. Student má za povinnost seznámit se s obsahem zameškaného semináře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.týden: Na každém semináři, dle garantem stanoveného programu semináře, podávají pověření studenti referáty o postupu řešení svých bakalářských prací.

Elektronické učební texty

pdf (cs)

eLearning