Detail předmětu

Odborné zdroje a citování

FSI-0ZCAk. rok: 2021/2022

Kurz je určen pro studenty vyšších ročníků Fakulty strojního inženýrství. Poskytuje informace o vyhledávání kvalitních zdrojů k závěrečné práci a principech citování zdrojů.

Vyhledávání dostupných zdrojů je doplněno o hodnocení relevantnosti odborných informací. Citační kapitoly provází etikou vytěžování cizích zdrojů a věnují se citování použité literatury. Kurz se také zabývá nakládáním s elektronickými informačními zdroji, a způsobem použití manažeru Citace PRO.

Kurz probíhá distanční formou, prostřednictvím e-learningu v prostředí Moodle. Využívá cvičení, videotutorialy, testování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Po absolvování studia by studenti měli umět:
- najít a vybrat potřebné relevantní zdroje informací
- znát a používat oborové informační databáze
- umět efektivně zadat rešeršní dotaz
- vyhodnotit kvalitu dat
- vytvořit citaci k různým typům zdrojů
- pracovat s citačním manažerem
- rozumět autorskému právu a etice spojené s vytěžováním zdrojů

Prerekvizity

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány žádné vstupní podmínky. Kurz je rozšířením kurzu 2IV - Informační gramotnost, přizpůsobujíc výuku pro závěrečné ročníky bakalářského a magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou ukončení kurzu je splnění všech testů alespoň na 50% a vypracování a odevzdání závěrečného úkolu..

Učební cíle

Tento kurz je zaměřen především na využívání informačních zdrojů při psaní závěrečné práce a na citování. Účelem je naučit studenta pracovat s oborovými informačními zdroji a s vytvářením citací pro různé typy dokumentů. Kurz učí i nakládání s autorskými právy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Tento kurz je veden e-learningovou formou, fakultní tutoři kontrolují, zda studenti absolvovali všechny jeho části a kvalitu zpracovaných či odevzdaných úkolů.

Základní literatura

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A ZKUŠEBNICTVÍ [ÚNMZ]. ČSN ISO690:2022, Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačníchzdrojů. Online. Dostupné z: ČAS, https://csnonline.agentura-cas.cz/vystaven.aspx?k=515901. [omezení přístupu]. [cit. 2023-08-30]. (CS)
FARKAŠOVÁ, Blanka; GARAMSZEGI, Tereza; JANSOVÁ, Linda; KONEČNÝ, Lukáš; KRČÁK, Martin etal. Výklad normy ČSN ISO 690:2022 (01 0197). Online, PDF. 2023. Dostupné z:https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf. [cit. 2023-08-20]. (CS)
KRČÁL, Martin a TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Naučte (se) správně citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)
KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5. (CS)
THEOBALD, Theo. Zlepšete své prezentační dovednosti: jak srozumitelně, inspirativně a sebevědomě prezentovat.  Brno: Lingea, 2020. ISBN 978-80-7508-611-2. (CS)
BUZAN, Tony. Mind Map Mastery: The Complete Guide to Learning and Using the Most Powerful Thinking Tool in the Universe. London: Watkins Publishing, 2018. ISBN 978-1786781413. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MTI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-EPP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-KSB , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-PRP , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-STG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor B-STI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program M2A-P magisterský navazující

  obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor M-PMO , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program N-MAI-A magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-PRI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program N-SLE-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program N-STG-P magisterský navazující

  specializace MTS , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STG , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace STM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program M2V-P magisterský navazující

  obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

E-learning v prostředí Moodle

eLearning