Detail oboru

Výrobní stroje, systémy a roboty

FSIZkratka: M-VSRAk. rok: 2020/2021

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2003Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem oboru Stavba výrobních strojů a zařízení je poskytnout vzdělání v konstrukci, projektování, stavbě, řízení i provozu výrobních strojů, systémů, průmyslových robotů a manipulátorů. Výuka zahrnuje rovněž problematiku retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů.

Klíčové výsledky učení

Obor Výrobní stroje, systémy a roboty zahrnuje výuku problematiky konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu, retrofitu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených.

Profesní profil absolventů s příklady

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí výborné uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, provozní inženýři, pracovníci odborných zkušeben, prodejci zejména ve společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ale i jako manažeři řízení výroby ve strojírenských a typem výroby jim příbuzných firmách nebo i jako manageři řízení výroby ve strojírenských a jim příbuzných firmách, tedy společnostech, zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů.
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky zabezpečuje doktorské studium v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém studijním oboru. Úspěšné studium je ukončeno získáním titulu Ph.D.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GRIManagement kvalitycs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
G2SStavba výrobních strojů IIIcs4PovinnýklP - 52ano
GTATeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
GMMMechanika manipulačních zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 131ano
GMKModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs5Povinně volitelnýklCPP - 521ano
GPIPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs5Povinně volitelnýklCPP - 521ano
GE2Elektrotechnika výrobních strojů IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 262ano
GROPrůmyslové roboty a manipulátory IIIcs5Povinně volitelnýzkL - 392ano
GSPSemestrální projektcs5Povinně volitelnýklCPP - 262ano
GTSTestování obráběcích strojůcs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 392ano
GA0Analýza příčin poruchcs4VolitelnýzkP - 26ano
5EMEkonomika a management podnikucs3VolitelnýklP - 26 / C1 - 26ano
GV0-AManufacturing Machines Technologyen4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZMAngličtina - zkouška B1 pro NMSen0PovinnýzkZ - 1ano
GZPDiplomový projekt (M-VSR)cs (en)12PovinnýVD - 156ano
GD3Seminář k diplomové práci (M-VSR)cs3PovinnýklC1 - 26ano
GMBSenzorika a zpracování datcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GESElektrické servopohonycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 263ano
GISInteligentní výrobní systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 133ano
GTCTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs4Povinně volitelnýzkP - 263ano
XB0Bezpečnost práce v elektrotechnicecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
GSUSenzorika a umělá inteligencecs4VolitelnýzkP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
3 2 GES, GIS, GTC
1 2 GMM, GMK, GPI
2 2 GE2, GRO, GSP, GTS