Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: B-AIŘAk. rok: 2020/2021

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.

Klíčové výsledky učení

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CELElektrotechnika a elektronikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VHTHardware a mikroprocesorová technikacs (en)4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
VCPJazyky C a C++cs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
CMMatematika III-Bcs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
VZRZáklady automatického řízenícs (en)5Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
A3Angličtina 3en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A5Angličtina 5en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
0MISeminář a praktická cvičení materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 8 / L - 12 / C1 - 3ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DPTAlgoritmizace a programovací technikycs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VEAElektrické automatizační prostředkycs (en)5Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
VPNPočítačové sítě a IoTcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VSPSimulace, plánování a rozvrhování výrobycs (en)4PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
DTMTechnická mechanikacs (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 14 / CPP - 12ano
VATTekutinové automatizační prostředkycs (en)5Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
A4Angličtina 4en0Povinně volitelnýCj - 26 / CPP - 13angličtinaano
A6Angličtina 6en0Povinně volitelnýCj - 26angličtinaano
LREAutomatizace energetických systémůcs (en)4VolitelnýP - 26 / CPP - 13ano
0MRMobilní robotycs5VolitelnýL - 39ano
VP0Programování v Pythonucs4VolitelnýCPP - 26ano
0P4Průmysl 4.0cs2VolitelnýP - 13 / L - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs (en)5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
VO1Optimalizační metodycs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ano
VPLProgramovatelné řídicí systémy (PLC)cs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
FSISimulace dynamických systémůcs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VTMTechnická měřenícs (en)6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
VTITeorie informace a kódovánícs (en)4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VNSNavrhování systémů řízenícs (en)3VolitelnýklP - 52 / C1 - 7 / CPP - 6ano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VADAutomatická diagnostikacs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
FDIBakalářský projekt (B-AIŘ)cs (en)10PovinnýVB - 78 / CPP - 104ano
VDSDatabázové systémycs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
FEISeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)cs (en)4PovinnýC1 - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5AZAngličtina - základní zkouškaen6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
7AZAngličtina - zkouška B1en6Povinně volitelnýzkZ - 1angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
angličtina 1 A4, A6
angličtina 1 A3, A5
angličtina 1 5AZ, 7AZ