Detail oboru

Physical and Building Materials Engineering

FASTZkratka: FMIAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní charakteristiky betonových zdicích prvků se skelným recyklátem z fotovoltaických panelů

  Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada určité frakce kameniva pro výrobu betonových tvárnic skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů alteranativních receptur rozhodnou o možnosti praktického užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 2. Studium fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik konstrukčních vláknobetonů při užití alternativních vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů

  Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.

  Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ01Doktorský seminář I (FMI)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DJ66Mikrostruktura stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DJ67Teoretické základy pálených stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DV71Teorie cencs8Povinně volitelnýzkP - 394765ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394772ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394772ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394772ano
DB64Fyzika látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DC62Fyzikální chemie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DB63Synergie stavebních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ64Teoretické základy kompozitních materiálůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ62Teoretické základy technologie silikátůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ65Teorie optimálního užití stavebních látekcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
DJ63Teorie trvanlivosti a sanace betonůcs8Povinně volitelnýzkP - 394774ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ02Doktorský seminář II (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394773ano
DJ68Environmentální systémy výroby a užití stavivcs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DI63Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DJ69Reologie betonucs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
DB65Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394775ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DJ03Doktorský seminář III (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ04Doktorský seminář IV (FMI)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ05Doktorský seminář V (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ06Doktorský seminář VI (FMI)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DJ07Doktorský seminář VII (FMI)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Předměty
4765 DJ66, DJ67, DV71
4772 DA58, DA61, DA62
4773 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4774 DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63
4775 DJ68, DI63, DJ69, DB65