Detail oboru

Automobilní a dopravní inženýrství

FSIZkratka: M-ADIAk. rok: 2017/2018

Program: Strojní inženýrství

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.9.2006Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory, či stavební, transportní a zemědělské stroje.. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů.

Klíčové výsledky učení

Naučit studenta tohoto oboru schopnosti navrhovat a vyvíjet stroje (jejich konstrukčních skupiny a podskupiny), strojní soustavy a technologické celky studovaného oboru. Student si rozšíří dosavadní znalosti konstruování a pevnostních výpočtů získaných v bakalářském studiu aplikací na motorová vozidla a spalovací motory nebo na dopravní a manipulační zařízení a stavební stroje. Dále student tohoto oboru získá i schopnost řídit a organizovat činnost obchodních a servisních firem strojů studovaného oboru.
Absolvent během studia získá schopnost uplatnit se u všech firem zabývajících se konstrukční, výrobní, obchodní nebo servisní činností v oblasti motorových vozidel, spalovacích motorů, dopravní a manipulační techniky a stavebních strojů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent této specializace se uplatní především v konstrukcích, výpočtových odděleních a vývojových i výzkumných zkušebnách, u výrobních, opravárenských a provozních firem jako konstruktér či projektant, výpočtář, zkušební či servisní technik, manažér, atd.
Úspěšný absolvent může dále pokračovat po složení přijímací zkoušky v doktorském studiu, především v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství”.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QTSTeorie spalovacích motorůcs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
QVOVozidlové motorycs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
QDYDynamika vozidelcs (en ,en)7Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
QHLHnací ústrojícs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
QMHMechanické a hydraulické převodycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / C2b - 81ano
QN1Nosné konstrukce strojů Ics3Povinně volitelnýP - 26 / CPP - 131ano
QMKPočítačové modelování strojních konstrukcí cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 521ano
QPAPočítačové simulace v automobilovém průmyslu Ics (en)6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 391ano
QSVTechnologie a stroje ve stavební výroběcs4Povinně volitelnýzkP - 261ano
JDT-ADopravní technika silničníen (cs)5Volitelný (nepovinný)zá,zkP - 26 / C1 - 13ano
QR0Příprava počítačových modelůcs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 13ano
NT0Technologie práce se zemními strojics3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QEMExperimentální metodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
QS3Semestrální projektcs5PovinnýklP - 13 / CPP - 78ano
QVPVirtuální prototypycs (en)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
QN2Nosné konstrukce strojů IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 132ano
QRUPřevodová ústrojí motorových vozidelcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 6 / C2b - 72ano
QZEStroje pro zemní prácecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 132ano
QDZVibrace a hluk vozidelcs (en)5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / CPP - 132ano
QTTraktorycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 263ano
QTZTransportní zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263ano
NB0Bezpečnost práce se zemními strojics3Volitelný (nepovinný)klP - 26 / C1 - 13ano
QN0-APočítačové navrhování strojů NXen (cs ,en)3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 39ano
0PPQPrůmyslový projekt (M-ADI)cs3Volitelný (nepovinný)klPX - 120ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDDDiplomový projekt I (M-ADI)cs (en)6PovinnýklC1 - 52ano
QSISoudní inženýrstvícs3PovinnýzkP - 26ano
QDSSpolehlivost dopravních strojů a zařízenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
QAPAlternativní pohonycs4Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 131ano
QAMAplikovaná mechanika stavebních a transportních strojůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 261ano
QMVMotorová vozidlacs (en ,en)6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C2b - 261ano
QMOPočítačové simulace v automobilovém průmyslu IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 261ano
QLDProjektování a logistika dopravních a manipulačních zařízenícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 131ano
NSMStroje pro výrobu stavebních materiálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 261ano
QM0Počítačové navrhování strojů MARCcs3Volitelný (nepovinný)klP - 13 / CPP - 26ano
QLPStavba lodí a plavidel cs2Volitelný (nepovinný)klP - 13 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
QDPDiplomový projekt (M-ADI)cs (en)12PovinnýklVD - 169ano
QD6Seminář k diplomové práci (M-ADI)cs3PovinnýklC1 - 26ano
QE1Speciální elektrotechnikacs6Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 13ano
QPVPříslušenství motorových vozidelcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C2b - 132ano
NSKStroje pro stavbu komunikacícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
QSSTechnika snižování průmyslových škodlivincs4Povinně volitelnýzkP - 262ano
QTETepelný management vozidelcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 132ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en0PovinnýzkZ - 1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
2 10 kr nekontroluje se QN2 (4 kr), QRU (5 kr), QZE (6 kr), QDZ (5 kr)
1 19 kr nekontroluje se QDY (7 kr), QHL (6 kr), QMH (6 kr), QN1 (3 kr), QMK (6 kr), QPA (6 kr), QSV (4 kr)
2 9 kr nekontroluje se QPV (5 kr), NSK (5 kr), QSS (4 kr), QTE (4 kr)
1 15 kr nekontroluje se QAP (4 kr), QAM (5 kr), QMV (6 kr), QMO (5 kr), QLD (4 kr), NSM (6 kr)
3 nekontroluje se 1 QT, QTZ