Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení

FSIZkratka: B-AIŘAk. rok: 2017/2018

Program: Strojírenství

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.

Klíčové výsledky učení

Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien (cs)4Povinnýzá,zkP - 39 / CPP - 26ano
VO1-AOptimalizační metodyen (cs)6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 14 / CPP - 12ne
VPL-AProgramovatelné automatyen (cs)5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
FSI-ASimulace systémůen (cs)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
VTM-ATechnická měřeníen (cs)5Povinnýzá,zkP - 39 / C2b - 26ano
VTI-ATeorie informace a kódováníen (cs)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VAD-AAutomatická diagnostikaen (cs)5Povinnýzá,zkP - 26 / C2b - 26ano
FDI-ABakalářský projekt (B-AIŘ)en (cs)10PovinnýVB - 78 / CPP - 104ano
VDS-ADatabázové systémyen (cs)5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
FEI-ASeminář k bakalářské práci (B-AIŘ)en (cs)4PovinnýC1 - 26ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
7AZAngličtina - zkouška B1en6PovinnýzkZ - 1ano