Detail předmětu

Angličtina pro FCE 2

FEKT-XPC-FCE2Ak. rok: 2023/2024

Předmět angličtiny je zaměřený na rozvoj dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na osvojování gramatických struktur a slovní zásoby na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). Předmět je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:

Klasifikovaný zápočet: 75% aktivní účast na hodinách, e-learningové aktivity, zápočtový test

Prezence studentů v kurzu je systematicky kontrolována. 

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad ke složení mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). 
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR, vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit a sportovních disciplín,vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média, a jejich roli ve společnosti, vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti, je schopen diskutovat o různých metodách a prostředcích mezilidské komunikace,užívá jazykové prostředky podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu. 

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: workbook pack with key. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451284-8. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: with answer key. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6. (EN)
VINCE, Michael. Language practice for First: English grammar and vocabulary: with key. Fifth edition. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46375-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Trpný rod, vazba have / get something done
 • Slovní zásoba z oblasti sportu
 • Nepřímá řeč, časové a jiné reference, funkce nepřímé řeči
 • Složená podstatná jména
 • Výrazy so a such
 • Vztažné věty
 • Závislé předložky
 • Kolokace z oblasti cestování, tvorba slov
 • Podmínkové věty, výrazy unless / as long as / provided that
 • Kolokace se slovy say / tell / speak / talk
 • Zaměnitelná slovesa: hope / wait / expect / look forward to
 • Slova s pozitivním a negativním významem
 • Zápočtový test

Konverzační témata:

 • Volný čas
 • Média
 • Životní prostředí
 • Způsoby komunikace
 

eLearning