Detail předmětu

Angličtina pro FCE 1

FEKT-XPC-FCE1Ak. rok: 2023/2024

Předmět angličtiny je zaměřený na rozvoj dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní s důrazem na osvojování gramatických struktur a slovní zásoby na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Vychází z učebních materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE). Předmět je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:

Klasifikovaný zápočet: 75% aktivní účast na hodinách, e-learningové aktivity, zápočtový test

Prezence studentů v kurzu je systematicky kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad ke složení mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE).
Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR, zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob a míst, diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti a charakterizuje různá zaměstnání,komunikuje v situacích spojených s cestováním, diskutuje o problémech turistického průmyslu a jeho vlivu na daný region,je schopen hovořit o psychologických tématech v širších společenských souvislostech,užívá jazykové prostředky podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu. 

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: workbook pack with key. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451284-8. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: with answer key. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6. (EN)
VINCE, Michael. Language practice for First: English grammar and vocabulary: with key. Fifth edition. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46375-2. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-BTB bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-BIO magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-IBE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:

 • Modální slovesa povinnosti
 • Přítomné časy, příslovce
 • Části lidského těla, slovesa vidění, tvorba slov
 • Budoucí časy, výrazy bound to a likely to
 • Frázová slovesa s bring, slova s několika významy
 • Kolokace s have a take
 • Minulé časy
 • Frázová slovesa z oblasti cestování
 • Často zaměňovaná slova, extrémní přídavná jména
 • Gerundia a infinitivy
 • Kolokace
 • Vyjádření osobních kvalit
 • Zápočtový test

Konverzační témata:

 • Vzhled a osobní identita
 • Sociální role
 • Cestování a kultura
 • Lidské myšlení