Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 2

FAST-VYF002Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: slovesa 2. a 3. slovesné třídy, zvratná slovesa, dělivý člen, minulý čas (le passé composé) zájmena osobní nesamostatná, účelové věty, číslovky 20-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, na nádraží, sport, volný čas, jídlo a nápoje, prázdniny, cestování

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky I

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

G. Capelle, R. Menand: Le nouveau Taxi! 1, Hachette, 2018

(FR)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program B_A+U bakalářský

  specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Slovesa 2. a 3. slovesné třídy; dny, hodiny, měsíce, roční období 2. Sloveso „faire“, otázka pomocí „est-ce que“; slovní zásoba: na nádraží. 3. Slovesa „lire“ a „écrire“ ; slovní zásoba : má práce 4. Slovesa zvratná; slovní zásoba: popis vlastního dne 5. Člen dělivý, sloveso „boire“; slovní zásoba: jídlo a nápoje 6. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „avoir“; slovní zásoba: životopis 7. Minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „etre“, příslovce času; slovní zásoba: sport 8. Le passé composé 9. Le passé composé 10. Sloveso „pouvoir“, rozkazovací způsob, zájmena samostatná; slovní zásoba: volný čas 11. Slovesa „vouloir“ a „savoir“, číslovky ; vyjádření vůle a možnosti 12. + 13. Opakování