Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé

FAST-VYF003Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: zvratná slovesa v minulém čase, rozkazovací způsob zvratných sloves, minulý čas – imperfektum, vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), podmínková souvětí 1. typu, vztažná zájmena, podmiňovací způsob; zájmena nesamostatná COD, COI, EN.
Slovní zásoba: prázdniny, počasí, plány do budoucnosti, oblékání
Reálie: symboly Francie, Paříž, francouzská móda, Francouzi na prázdninách

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky 1 a Francouzština pro začátečníky 2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 800 slov,základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase.
Schopnost přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor. Výstupní úroveň A1 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Student zvláden cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov,základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase.
Dále bude schopen přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor.

Základní literatura

G. Capelle, R. Menand: Le nouveau Taxi! 1, Hachette, 2018

(FR)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B_A+U bakalářský

  specializace --- (do 2022) , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zájmena pro 3. a 4. pád, zájmenná částice EN 2. Zvratná slovesa v rozkazovacím způsobu; slovní zásoba: mé povinnosti 3. Imperfektum (l´imparfait) – tvoření; slovní zásoba: mé dětství 4. Vyprávění v minulém čase (le passé composé & l´imparfait) 5. Opakování minulých časů (le passé composé & l´imparfait) ; slovní zásoba : poslední prázdniny 6. Zájmena vztažná; slovní zásoba: oblékání, oblečení; francouzská móda 7. Vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), příslovce času; slovní zásoba: počasí 8. Budoucí čas (le futur simple); slovní zásoba: plány do budoucnosti 9. Podmiňovací způsob; slovní zásoba: Francouzi na prázdninách 10. Podmínková souvětí 1. typu; slovní zásoba: ideální prázdniny 11. Symboly Francie, francouzské tradice 12. Paříž a francouzský životní styl 13. Opakování