Detail předmětu

Italština pro začátečníky

FAST-VYI001Ak. rok: 2023/2024

Výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace.
Gramatika: člen určitý a neurčitý, tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen, přítomný čas sloves 1., 2., 3. třídy, základní předložky
Slovní zásoba: představování, telefonování, psaní e-mailu, popis člověka, volný čas, bydlení, pošta, dny, hodiny, jídlo

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Žádné.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Schopnost sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích. Základní italské reálie.


Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Dále bude schopen sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích.

Základní literatura

L. Ziglio, G. Rizzo: Nuovo Espresso 1, Alma edizioni, 2014   (IT)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. -3. L1- Primi contatti: výslovnost, essere, mužský a ženský rod, pozdravy, číslovky 0-20, člen určitý a neurčitý 4.-6. L2- Io e gli altri: avere, fare, stare, slovesa 1. třídy, tázací zájmena, číslovky 20-100 7.-9. L3- Buon appetito: množné číslo, slovesa 2. a 3. třídy 10.-13.L4- Tempo libero: mi piace, dny v týdnu, andare, uscire