Detail předmětu

Italština pro mírně pokročilé

FAST-VYI003Ak. rok: 2023/2024

Gramatika: zvratná slovesa v přítomném a minulém čase, přivlastňovací zájmena, imperativ, minulý čas: imperfetto
Slovní zásoba: nakupování, jídlo a nápoje, orientace ve městě, restaurace a bary, film a kino, moje dětstvíJazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

V rozsahu volitelných předmětů Italština pro začátečníky VYI001, VYI002

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu cca 800 slov, gramatiky pro vyjadřování se v přítomném, budoucím a minulém čase. Schopnost komunikovat o jednoduchých skutečnostech, přečíst a přeložit snadnější text. Výstupní znalosti úrovně A1 evropského referenčního rámce.
Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu cca 800 slov, gramatiku pro vyjadřování se v přítomném, budoucím a minulém čase. Dále bude schopen komunikovat o jednoduchých skutečnostech, přečíst a přeložit snadnější text.

Základní literatura

L. Ziglio, G. Rizzo: Nuovo Espresso 1, Alma Edizioni, 2014

M. Bali, G. Rizzo: Nuovo Espresso 2, Alma Edizioni, 2014

 

(IT)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B_A+U bakalářský

  specializace --- (do 2022) , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Opakování 3.-5. L9- Vita quotidiana 6.- 8. L10- La famiglia 9.-11. L1 (Nuovo Espresso 2)- In giro per negozi 12.-13. L2- Quando ero piccola