Detail předmětu

Španělština pro mírně pokročilé

FAST-VYS003Ak. rok: 2023/2024

Obsah tohoto kurzu jsou minulé časy a jejich použití, zejména při popisu minulých dějů. Použití neosobních vazeb pro potřeby vyjádření povinností. Nálady a přídavná jména, která je popisují. Ve vztahu k člověku se zaměřuje i na fyzický popis a části lidského těla. Je probrána základní slovní zásoba tykající se počasí. Slovní zásoba sportu a sportovišť. Důraz je kladen na minulé děje spojené s popisem historických události vybraných španělsky mluvících zemí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít znalost odpovídající úrovni A1 podle CEFR, nebo obsahu kurzů VY00S1 Španělština pro začátečníky 1 a VYS002 Španělština pro začátečníky 2.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou základními znalostmi a zároveň jedním z prvních kroků ke zvládnutí úrovně A2 + podle ERR (Evropského referenčního rámce).
Student zvládne porozumnění základním informacím, pokud jsou vyjádřeny zřetelně a standartním způsobem, naučí se vytvářet jednoduché texty týkající se základních témat, dosáhne úrovně A2 vyšší SERR

Základní literatura

CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo espańol en marcha: libro del alumno : nivel básico : curso de español como lengua extranjera. Tercera edición. Alcobendas (Madrid): SGEL - Educación, [2015]. ISBN 978-84-9778-529-7.


CASTRO VIUDEZ, Francisca, Pilar DÍAZ BALLESTEROS, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. Nuevo español en marcha: cuaderno de ejercicios : nivel básico : curso de español como lengua extranjera. Alcobendas (Madrid): SGEL - Educación, [2014]. ISBN 978-84-9778-531-0.


eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program B_A+U bakalářský

  specializace --- (do 2022) , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden – Unidad 9A – Nakupování, ukazovací zájmena a přídavná jména. Zájmena předmětu přímého. 2. týden – Unidad 9B – Základní barvy. Popis oblečení. Shoda podstatného a přídavného jména. Pravidla výslovnosti a pravopisu /g/ /j/. 3. týden – Unidad 9C + 9D – Srovnávání přídavných jmén. Přídavná jména k popisu měst. - Typy měst a šp. umění. 4. týden - Unidad 10A –Lidské tělo, nemoc a zdraví. Sloveso /doler/. Doporučení s vazbou /por qué no...?/ 5. týden – Unidad 10B – Opakované činnosti v minulosti. Minulý čas nedokonavý. 6. týden – Unidad 10C + 10D – Mluvit o plánech a záměrech. Vazby /voy a.../ Pravidla pravopisu při psaní přízvuku. Jižní amerika před Kolumbem, Lezení po horách - blog (četba). 7. týden – Unidad 11A – Otázky. Tázací zájmena. 8. týden – Unidad 11B –Životopisy. Popis minulých událostí. Pravidla pravopisu tázacích zájmen. 9. týden – Unidad 11C + 11D – Data a čísla. Alhambra + Latinsko-am. hudba (četba) 10.týden – Unidad 12A – Minulý čas jednoduchý a jeho použití. 11.týden – Unidad 12B -Předpřítomný čas a jeho použití. 12.týden – Unidad 12C + 12D - Vazby /Hay que/ /no se puede/. Svatby + cestování po Mexiku (četba) 13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).

eLearning