Parametry k programu nebyly nalezeny

studijní program

Architektura a urbanismus - Sokrates/Erasmus

Fakulta: FAZkratka: ARCHURBAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0731D010001

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 16.8.2018 - 16.8.2028

Forma studia

Hostující student

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů