Detail předmětu

Jazyk architektury

FA-DA1Ak. rok: 2023/2024

Student si procvičí schopnost interpretovat architekturu jako jazykový systém. Výstupem bude písemná a kresebná analýza jazyka forem a jazyka vzorců vybrané lokality nebo osobnosti architekta v rozsahu min. 5 NS textu + 10 výkresů + prezentace a plakát.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

předmět D03 Teorie architektury

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za odevzdanou seminární práci i za ústní prezentaci.
Kontrola probíhá formou průběžných konzultací ve cvičení.

Učební cíle

Výcvik propojení teoretických znalostí s navrhováním staveb.
Student si v návaznosti na poznatky z předmětu Teorie architektury osvojí na konkrétním materiálu schopnost slovně i graficky analyzovat architekturu jako jazykový systém se specifickou gramatikou – tvaroslovím a skladbou, dále schopnost dílčí architektonické systémy vzájemně srovnávat nebo modifikovat při zachování strukturálních pravidel.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

SALINGAROS, N. et al. Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity. Kathmandu: Vajra Press 2013 (česky 2017, ed. HORÁČEK, M.) (CS)

Doporučená literatura

ALEXANDER, C. et al. A Pattern Language. New York: Oxford University Press 1977. (CS)
HEROUT, J. Staletí kolem nás. Praha: Panorama 1981. (CS)
KOCH, W. Evropská architektura. Praha: Universum 2012. (CS)
OLIVER, P. ed. Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World I–III. Cambridge: Cambridge University Press 1997. (CS)
VAŘEKA, J. – FROLEC, V. Lidová architektura: Encyklopedie. Praha: Grada 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Student si procvičí schopnost interpretovat architekturu jako jazykový systém. Výstupem bude písemná a kresebná analýza jazyka forem a jazyka vzorců vybrané lokality nebo osobnosti architekta v rozsahu min. 5 NS textu + 10 výkresů + prezentace a plakát.
Úvod do problematiky
Výběr zadání vlastní práce
Konzultace
Prezentace vlastní práce

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor