Detail předmětu

Teorie architektury

FA-D03Ak. rok: 2023/2024

Teorie architektury jako odborná disciplína s objektivními atributy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Přednášky z dějin architektury v předchozím vysokoškolském studiu..

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemná kritická analýza (min. 15 NS) vybraného textu teorie architektury, splňující náležitosti odborné publikace + prezentace v semináři spojená s diskusí. Podle povahy textu může být vyžadován grafický doprovod. Výsledky jsou hodnoceny jednotnou známkou za odevzdanou seminární práci i za ústní prezentaci.
Povinná účast na všech seminářích. Přednášky lze nahradit individuálními konzultacemi a samostudiem po e-mailové dohodě s garantem.

Učební cíle

Student prohloubí svou schopnost kriticky analyzovat a interpretovat architektonickou tvorbu a rozpravu v rámci hierarchického systému vědeckého poznání a v kontextu aktuálních individuálních, společenských a ekologických nároků.
Student prohloubí svou schopnost kriticky reflektovat architektonickou tvorbu a rozpravu, jakož i prezentovat vlastní kritický postoj, obhájit ho a definovat jeho místo ve vybraném názorovém proudu.

Základní literatura

KRUFT, H.-W., Dejiny teórie architektúry, Bratislava: Pallas 1993. (CS)

Doporučená literatura

ALEXANDER, C. The Nature of Order I–IV. Berkeley: The Center for Environmental Structure 2002–2005. (CS)
HARARI, Y. N., Homo Deus. London: Harvill Secker 2016. (CS)
HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století / Toward a More Beautiful World: Traditionalism in Architecture of the 20th and 21st Centuries. Brno: Barrister & Principal – VUTIUM 2013. (CS)
MALLGRAVE, H. F. Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities to Design. New York: Routledge 2013. (CS)
MICHL, J. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Brno: Barrister & Principal 2012. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace URBAN , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cyklus přednášek je rozdělen do čtyř základních bloků : období secese 1895 - 1918 ; období hledání nového stylu v první polovině dvacátých let ; heroické období brněnského funkcionalismu pozdních dvacátých a třicátých let ; doznívání funkcionalismu po druhé světové válce. Průběžně je připomínán vliv meziválečné éry na tvorbu současných brněnských architektů.
Teorie architektury jako odborná disciplína s objektivními atributy.
Témata:
1. Vědecká teorie architektury – co je a není teorie architektury
2. Architektura a psychologie, biologie, matematika a fyzika
3. Komplexita v architektuře
4. Architektonický jazyk
5. Tradice a inovace v architektuře
6. Architektura ve 21. století

Konzultace

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor