Detail předmětu

EPLAN - projektování v elektrotechnice

FEKT-XPC-EPLAk. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje problematice projektování se zaměřením na moderní softwarový nástroj EPLAN. Počítačová cvičení jsou zaměřené na praktické informace a zkušenosti s projektováním v elektrotechnice v prostřední softwaru EPLAN. Předmět nabídne seznámení se softwarem EPLAN, konkrétní řešení projektů, zautomatizování tvorby projektové dokumentace a zjednodušení procesů a podporou projektování se zaměřením na projekční praxi. Součástí jsou také informace o základech projektování včetně správných postupů, dimenzování prvků a technické dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Doporučeno předem absolvovat předmět BPSD/MPSD (Projektování silových a datových rozvodů) – není ale nutnou podmínkou. Dále jsou vyžadovány znalosti z oblasti teoretické elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V průběhu semestru budou studenti zpracovávat individuální praktický projekt. Tento projekt budou obhajovat na konci semestru a odevzdají technickou zprávu o řešení projektu. Projekt bude posouzen a ohodnocen body.
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s efektivním a moderním nástrojem pro projektování elektrotechnice - EPLAN, s jeho možnostmi, s různými přístupy k projektování, s databázovým systémem EPLAN, s možnosti propojení do výroby, s vytvářením automaticky generovaných reportů a funkcí. Dále je cílem vyškolit studenty schopné zhodnotit své nabyté vědomosti v praxi.
Student v předmětu získá teoretické i praktické základy o projektování v elektrotechnice a využívání softwaru EPLAN. Na základě těchto znalostí bude schopen samostatně program využívat a řešit základní problémy při projektování. Bude se orientovat v schématech, normách a v symbolech. Bude schopen vytvořit vlastní projekt, přístrojový blok, vytvořit vlastní artikl, funkční makro, generovat reporty a vyhodnocení a další.

Základní literatura

EPLAN Software, Uživatelská příručka – EPLAN electric P8, 2015 (CS)
Další studijní materiály budou dodány průběžně během semestru formou příručky pro studenty. (CS)
EPLAN - projektování v elektrotechnice - cvičení na počítači (skripta) (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MPC-AUD magisterský navazující

  specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MKC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EAK magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MKC-EVM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-MEL magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-SVE magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning