Detail předmětu

Semestrální projekt

FIT-SEPAk. rok: 2023/2024

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.

Učební cíle

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
Konkrétní doporučenou literaturu upřesní vedoucí semestrálního projektu podle zaměření dané problematiky.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MMM , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISD , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NIDE , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NCPS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEC , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NGRI , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NNET , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NMAL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NHPC , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NVER , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NADE , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace NSPE , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor