Detail předmětu

Diplomová práce

FIT-DIPAk. rok: 2023/2024

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

13

Vstupní znalosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce (MSZ) ve stejném semestru.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Konzultace s vedoucím diplomové práce.


Učební cíle

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.


Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MBI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MMM , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MPV , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY do 2020/21 , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NIDE , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NCPS , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NGRI , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NNET , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NHPC , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB do 2021/22 , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor