Detail předmětu

Analýza systémů založená na modelech

FIT-MBAAk. rok: 2023/2024

Představení model-based designu, testování, analýzy a model checkingu. Petriho sítě jako model pro popis paralelních systémů. Možnosti analýzy Petriho sítí. Markovovy řetězce jako model pravděpodobnostních systémů. Možnosti analýzy Markovových řetězců. Časované automaty jako model systémů pracujících s reálným časem. Možnosti analýzy časovaných automatů. UML a SysML diagramy v rámci model based designu a možnosti jejich analýzy. Představení nástrojů pro analýzu zmíněných modelů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základní znalosti z teorie grafů, formálních jazyků a automatů. Základní znalost pojmů statistiky a pravděpodobnosti. Základní znalosti softwarového inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Bodové hodnocení vypracovaných projektů (max. 40 bodů) a závěrečné semestrální zkoušky (max 60 bodů).


Pro získání bodů ze závěrečné semestrální zkoušky je nutné tuto zkoušku složit tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Učební cíle

Seznámit studenty s možností zajištění kvality software (event. hardware) formou vytvoření modelu, ověření správnosti na úrovni modelu a následné (někdy i automatizovaná) konverze modelu do cílového programovacího jazyka. Tyto principy budou představeny na čtyřech modelovacích technikách: Petriho sítích, Markovových řetězcích, časovaných automatech a UML/SysML diagramech.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Christel Baier and Joost-Pieter Katoen: Principles of Model Checking, MIT Press, 2008. ISBN: 978-0-262-02649-9
Reisig, W.: Petri Nets, An Introduction, Springer Verlag, 1985. ISBN: 0-387-13723-8
Boucherie, R. J.(editor), van Dijk, N. M. (editor): Markov Decision Processes in Practice, Springer, 2017. ISBN-13: 978-3319477640 Dostupné online ze sítě VUT.

Doporučená literatura

Češka, M.: Petriho sítě, Akad.nakl. CERM, Brno, 1994. ISBN: 8-085-86735-4
Jensen, K.: Coloured Petri Nets, Basic Concepts, Analysis Methods and Practical Use, Springer Verlag, 1993. ISBN: 3-540-60943-1
Kaynar, D.,  Lynch, N., Segala, R., Vaandrager, F. :The Theory of Timed I/O Automata, Morgan & Claypool, 2010.  ISBN-13: 978-1608450022 Dostupné online.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do problematiky model-based designu, testování a analýzy. Pojem model-checking.
 2. P/T Petriho sítě, definice, evoluční pravidla, stavový prostor, základní problémy analýzy, P- a T- invarianty.
 3. Analýza P/T Petriho sítí, strom dosažitelných značení, zpětná analýza.
 4. Jazyky a rozšíření P/T Petriho sítí, Barvené sítě. Rozhodnutelnost a vztah k Turingovým strojům.
 5. Využití Markovových řetězců k modelování pravděpodobnostních systémů, Markovovy řetězce v diskrétním a spojitém čase. Temporální logika pro specifikaci chování Markovových řetězců
 6. Analýza Markovových řetězců (model checking).
 7. Rozšíření Markovových řetězců o nedeterminismus - Markovovy rozhodovací procesy. Využití Markovových rozhodovací procesů v teorii řízení. Syntéza řízení pro Markovovy rozhodovací procesy.
 8. Časované automaty a jejich využití pro modelování systémů s reálným časem, abstrakce založená na regionech.
 9. Časovaná temporální logika TCTL a její vztah k časovaným automatům
 10. Rozhodnutelné problémy pro časované automaty, simulace a bisimulace.
 11. UML/SysML diagramy a jejich využití v rámci model-based designu a analýzy.
 12. Model checking systémů popsaných pomocí UML (stavových) diagramů.
 13. Mathlab-Simulink, principy modelování

Cvičení na počítači

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Analýza P/T Petriho sítí, nástroj NetLab (K)
 2. Výpočty nad Markovovými řetězci (N)
 3. Modelování v nástroji PRISM. (P)
 4. Analýza časovaných automatů, nástroj UPPAAL. (K)
 5. Modelování v Mathlab-simulink (P)

(P – počítačové, N – numerické, K - kombinované)

Projekt

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Aplikace Petriho sítí.
 2. Aplikace Markovových řetězců.
 3. Aplikace časovaných automatů.
 4. Modelování v Mathlab-Simulink

 

 

eLearning