Ing.

Jan Fiedor

Ph.D.

FIT, UITS – vědecký pracovník

ifiedor@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Fiedor, Ph.D.

Kontakty

ORCID iD 0000-0002-4828-6728

Fakulta informačních technologií

Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT, člen

Členové komisí pro státní doktorské zkoušky, člen pracovní skupiny

Školitelé specialisté doktorského studijního programu na FIT, člen pracovní skupiny


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.