Detail předmětu

Ekonomie informačních produktů

FIT-EIPAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových informačních a komunikačních produktů. Důležitou součástí je rovněž oblast mikroekonomie, jejíž základní principy a teoretická východiska jsou pro optimální řízení ICT produktů stěžejní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Individuální úkol (4 body)
Projekt (14 bodů)
Počítačová cvičení (6 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (56 bodů)
Půlsemestrální písemná zkouška, individuální úkol, projekt, závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.  Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Učební cíle

Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.
 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů a dopadů současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.

Doporučená literatura

MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN: 80-24719-11-8.
ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4008-9.
Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
Veber, Jaromír a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
COURCOUBETIS, C., Weber, R.: Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modelling. Wiley,2003. ISBN: 978-0-470-85130.
FOTR, J., HÁJEK, S. a kol.: Tvorba strategie a strategické plánování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
JANOUCH, V.: Internetový marketing. 1. vydání Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY do 2020/21 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB do 2021/22 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Informační ekonomika - business oblast a IT
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Informace ve vědě, technice a medicíně (STM)
 8. Copyright, otázky autorských práv
 9. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 10. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 11. Standardy a kompatibilita - kooperace, válka standardů
 12. Ekonomika standardů v informačních sítích
 13. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.

Cvičení odborného základu

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Základní seznámení se simulační hrou JA TITAN
 • Absolvování jednotlivých hracích kol
 • Vyhodnocení úspěšnosti, kritické zhodnocení

Projekt

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor