Detail předmětu

Vrtulníky

FSI-OV0Ak. rok: 2023/2024

Smyslem kurzu je předat studentům poznatky o vrtulnících v takovém rozsahu, aby porozuměli funkci jednotlivých částí letadel s rotující nosnou plochou. Pozornost je zaměřena především na Aerodynamiku nosného a vyrovnávacího rotoru, konstrukci částí vrtulníku a jejich funkce, letové výkony a stabilitu a řiditelnost. Do výčtu je třeba zařadit také seznámení se základními výpočtovými postupy v oblasti aerodynamiky, výkonů a konstrukčních částí vrtulníku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokladem je základní znalost aerodynamiky nízkých rychlostí, mechaniky letu , letových výkonů, a alespoň částečně mechaniky letu: letových vlastností.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Posluchači budou hodnoceni podle účasti a kvality práce na výpočtových cvičeních a podle úrovně zpracování zvolené semestrální práce.
Účast na přednáškách není povinná. Povinná je účast na cvičeních a je kontrolována vyučujícím.

Učební cíle

Cílem kurzu je poskytnout základní poznatky z aerodynamiky a konstrukce vrtulníků a letadel s rotující nosnou plochou.
Studenti získají znalosti potřebné pro řešení základních výpočtových úloh z oblasti výkonů vrtulníku a pevnosti základních částí draku. Budou schopni v základních rysech posuzovat kvality jednotlivých typů a budou připraveni na praktické přeškolení na konkrétní provozovaný typ vrtulníku.

Základní literatura

Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control, , 0
Watkinson,J. The Art of Helicopter. Elsevier Butterworth Heinemann, Great Britain, 2004, ISBN 0 7506 57154

Doporučená literatura

Prouty, R.: Helicopters Performance, Stability and Control

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace TLT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Základy mechaniky letu vrtulníku: letové výkony.
13. Základy mechaniky letu vrtulníku: stabilita a řiditelnost.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace letadel s rotující nosnou plochou.
2. Aerodynamika nosného rotoru vrtulníku.
3. Aerodynamické síly, mávání a kývání rotorového listu, omezení.
4. Vyvažování reakčního momentu, vícerotorová uspořádání vrtulníku.
5. Konstrukce nosného rotoru.
6. Konstrukce rotorové hlavy, konstrukce listu vrtulníku.
7. Konstrukce řízení vrtulníku.
8. Konstrukce trupu.
9. Konstrukce transmisí.
10. Konstrukce přistávacího zařízení, pozemní rezonance.
11. Konstrukce uložení motoru.
12. Výpočet základních aerodynamických sil.
13. Výpočet základních letových výkonů.