Detail předmětu

International Economics

FP-iePAk. rok: 2023/2024

Předmět Mezinárodní ekonomie navazuje na předměty Makroekonomie I a Makroekonomie II. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy. Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje .

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalosti v oblasti makroekonomie a mikroekonomie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou hodnoceni na základě výsledků kombinované zkoušky (70% váha na celkovém hodnocení) a splnění zadání pro zpracování seminární práce (30% váha na celkovém hodnocení).
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.
Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky vlády.

Základní literatura

Krugman, P. R., Obstfeld, M. International Economics. Berkeley: University of California, 2003. 754 s. ISBN 0-321-11639-9. (EN)
Mankiw, N. G. (2015). Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, ISBN 978-1-285-16591-2. (EN)
Griffin, W. R., Pustay, M. W. (2015). International Business. Pearson. ISBN 978-1-292-01821-8. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-EBF magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky:
Klasická politická ekonomie a mezinárodní obchod.
Teorie mezinárodních investic.
Determinanty mezinárodního obchodu. Cla a kvóty. Přínosy mezinárodního obchodu. Argumenty pro liberalismus vs. protekcionismus.
Mezinárodní pohyby zboží a kapitálu. Účty platební balance.
Nominální a reálný směnný kurz.
Teorie směnného kurzu založená na paritě kupní síly.
Nabídka a poptávka na trhu zapůjčitelných fondů a měnový trh.
Rovnováha v otevřené ekonomice.
Struktura měnového trhu.
Teorie optimální měnové oblasti.
Formulace vnější obchodní politiky.
Teorie mezinárodní ekonomické integrace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Determinanty mezinárodního obchodu. Cla a kvóty.
Argumenty pro liberalismus vs. protekcionismus.
Účty platební balance.
Nominální a reálný směnný kurz.
Nabídka a poptávka na trhu zapůjčitelných fondů a měnový trh.
Rovnováha v otevřené ekonomice.
Teorie optimální měnové oblasti.