studijní program

Ekonomika a management M

Fakulta: FPZkratka: MGR-ZAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N6208

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Garant programu

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
MGR-ZEconomic and Management M