Detail předmětu

Řízení kvality

FP-BrkvPAk. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá problematikou řízení kvality v oblasti průmyslových výrob.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

Úvod, základní pojmy kvality, význam kvality
Způsobilost procesu
Regulace procesu
Základy metrologie
Technické požadavky na výrobky
Efektivita kontrolního systému v jakosti
Lidský činitel v zabezpečování kvality výrobního procesu
7 jednoduchých nástrojů jakosti
7 nástrojů managementu
Vztah mezi kvalitou, produktivitou a výkonností
Trendy ve vývoji kvality

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

BARTES, František. Jakost v obchodní společnosti. Učební texty vysokých škol. Brno: CERM, 2022. ISBN 978-80-214-6083-6.

(CS)

Doporučená literatura

Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
MIZUNO, S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1998.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning