Detail předmětu

Praktická angličtina 2

FP-Ipa2_2KAk. rok: 2022/2023

Kurz anglického jazyka pro pokročilé studenty zaměřený zejména na rozvíjení praktických jazykových dovedností, ale i odbornou terminologii z oblasti managementu a informačních technologií.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalosti gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni. Prerekvizitou předmětu Praktická angličtina 2 s kódem IPA2_2P je registrace předmětu IPA1_1P (včetně splnění docházky). Všichni studenti, kteří provedli registraci předmětu IPA1_1P v ZS příslušného akademického roku (včetně těch studentů, kteří předmět IPA1_1P neabsolvovali úspěšně), si v LS téhož akademického roku registrují navazující předmět IPA2_2P a zakončují jej zápočtem a zkouškou. Ti studenti, kteří provedli registraci předmětu IPA1_1P v ZS příslušného akademického roku, avšak tento předmět úspěšně neabsolvovali, znovu provedou registraci do předmětu IPA1_1P v ZS následujícího akademického roku a rovněž jej zakončí hodnocením formou zápočtu a zkoušky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.


Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
- zápočet - povinná aktivní účast na cvičeních ve výši 75% , e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Osnovy výuky

1) Lekce 6. – Věty podmínkové. Práce v zahraničí.
2) Lekce 6. – Kritéria SMART. Kariérní dráha – diskuse. Odborný text.
3) Lekce 7. – Nepřímá řeč. Slovesa uvozující nepřímou řeč. Odborný text.
4) Lekce 7. – Porady, schůze a jejich efektivita. Poskytnutí zpětné vazby.
5) Lekce 8. – Rod trpný. Reklama. Odborný text.
6) Lekce 8. – Poskytnutí jasných signálů v komunikaci. Proces doporučení a vhodná reakce.
7) Opakování. Odborný text.
8) Lekce 9. - Členy. Slovní spojení one / ones. Vyjádření množství.
9) Lekce 9. – Psaní emailů. Zdůraznění určité skutečnosti a vyjádření nesouhlasu. Odborný text.
10) Lekce 10. – Způsobová slovesa. Frázová slovesa.
11) Lekce 10. – Vyjádření žádosti a poděkování. Proces vyjednávání. Odborný text.
12) Opakování. Odborný text.
13) Zápočtový test.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení praktických jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro běžnou komunikaci i komunikaci odbornějšího charakteru v oblasti managementu a IT. Dosažení znalosti obecného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

APPLEBY, R., WATKINS, F. International Express Upper-Intermediate Student's Book. Third Edition. OUP 2014. ISBN 978-0-19-459761-6.
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Advanced, CUP 2004
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002

Doporučená literatura

ESTERAS, S. R. and FABRE, E. M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor