Detail předmětu

Metody ekonomického řízení podniku

FP-meDAk. rok: 2022/2023

Předmět „Metody ekonomického řízení podniku“ prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů doktorského studijního programu v oblasti pokročilých nástrojů ekonomického řízení podniku. Hlavní důraz je kladen na pochopení a aplikaci matematicko-statistických metod a postupů na podporu rozhodování ve vybraných oblastech ekonomického řízení podniku. Studenti se seznámí s teoretickými východisky a na případových studiích se naučí aplikovat vybrané metody a postupy včetně ekonomické interpretace získaných výsledků. Z tohoto pohledu je předmět zaměřen na následující oblasti:
• Hodnocení časového vývoje podnikových ekonomických jevů;
• Predikční modely jako nástroj podnikového řízení;
• Metody mezipodnikového srovnávání (metody jednorozměrné a vícerozměrné, faktorová analýza, analýza hlavních komponent, shluková analýza, diskriminační analýza, kanonická korelace, korespondenční analýza dat).

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

OAKSHOTT, L. Quantitative Methods. Palgrave, 2014. ISBN 978-1-137-34085-6.
JAYMAN, S. Managerial Statistics. Kendall Hunt Publishing Company, 2014. ISBN 978-1465257031.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavkem ke zkoušce je předložení individuální písemné práce na vybrané téma (30 % podíl na hodnocení) a znalost probrané látky u zkoušky (70% podíl na hodnocení). Forma zkoušky je kombinovaná (na písemnou část navazuje část ústní). Pro úspěšné zakončení předmětu student musí získat 75 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu „Metody ekonomického řízení podniku“ je prohloubit a rozšířit znalosti studentů doktorského studijního programu v oblasti pokročilých nástrojů ekonomického řízení podniku. Hlavní důraz je kladen na pochopení a aplikaci matematicko-statistických metod a postupů ve vybraných oblastech ekonomického řízení podniku a jejich následné využití ve vědecko-výzkumné činnosti v rámci doktorského studia. Předmět „Metody ekonomického řízení podniku“ prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů doktorského studijního programu v oblasti pokročilých nástrojů ekonomického řízení podniku. Studenti se seznámí s teoretickými východisky a na případových studiích se naučí aplikovat vybrané metody a postupy vč. ekonomické interpretace získaných výsledků.
Obsah předmětu:
• Hodnocení časového vývoje podnikových ekonomických jevů;
• Predikční modely jako nástroj podnikového řízení;
• Metody mezipodnikového srovnávání (metody jednorozměrné a vícerozměrné, faktorová analýza, analýza hlavních komponent, shluková analýza, diskriminační analýza, kanonická korelace, korespondenční analýza dat).

Cíl

Cílem předmětu „Metody ekonomického řízení podniku“ je prohloubit a rozšířit znalosti studentů doktorského studijního programu v oblasti pokročilých nástrojů ekonomického řízení podniku. Hlavní důraz je kladen na pochopení a aplikaci matematicko-statistických metod a postupů ve vybraných oblastech ekonomického řízení podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět bude hodnocen na základě vypracované odborné eseje. Důraz bude kladen zejména na relevantnost a aktuálnost literární rešerše a aplikační část. Témata budou zadávána individuálně na základě zaměření disertační práce studenta.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor