Detail předmětu

Information System of Small Company

FP-BISSCEAk. rok: 2022/2023

Studenti získají znalosti a dovednosti potřebné pro specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzu, návrh a tvorbu, implementaci a následné řízení a vývoj se zaměřením na digitální obchod a podporu manažerských úloh.
Studenti budou dále schopni využít běžných kancelářských aplikací pro řešení manažerských úloh a rovněž připravit projekt informačního systému pro malé a střední podnikání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni specifikovat požadavky na informační systém, analyzovat, navrhovat, implementovat a průběžně rozvíjet informační systém jako projekt se zaměřením na digitální obchod a podporu manažerských úloh v podmínkách malých firem.

Prerekvizity

Základní kompetence v oblasti používání informačních a komunikačních technologií (teoreticky i prakticky) na úrovni středoškolského vzdělávání. Dobré znalosti a dovednosti v používání kancelářských aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

LAUDON, K.C. and J.P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 14th ed. Harlow: Pearson, 2015. 604 p. ISBN-13: 978-0-13-389816-3.
CORONEL, C. and S. MORRIS. Database Systems: Design, Implementation and Management. 12th ed. Boston: Course Technology, 2016. 791 p. ISBN 978-1305627482.
WINSTON, W. L. Microsoft Excel 2013: Data Analysis and Business Modelling. 1st ed. California: O’Reilly Media, Inc., 2014. 889 p. ISBN 978-0-7356-6913-0.
KROENKE, David and Earl McKinney. Processes, Systems, and Information: An Introduction to MIS. New Jersey: Pearson, 2015. 2nd ed. 400 p. ISBN 978-0-3-354675-0.
LAUDON, K. C. and C. G. TRAVER. E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Boston: Pearson, 2017. 912 p. ISBN 978-0-13-460156-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Obecná osnova předmětu, Přednáška, Cvičení s poč. podporou

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu se skládá ze dvou částí – zpracování Semestrálního projektu zaměřeného na vybrané téma a písemné zkoušky s alternativní možností ústní zkoušky.
Zpracování a obhajoba projektu je nezbytnou součástí pro získání zápočtu.
Bodové rozvržení dílčích částí je následující:
* Projekt – max 60 bodů, které jsou rozděleny na max 40 bodů za zpracování a max 20 bodů za vlastní obhajobu projektu.
* Písemná zkouška s možností následného ústní části – max 40 bodů. Písemná část je v podobě praktického řešení zadané úlohy se zaměřením na zpracování dat a jejich interpretaci pro podporu rozhodování. (Minimum pro úspěšné složení této části je 50 % - tedy 20 bodů.)
Základní témata pro Semestrální projekt jsou následující:
* Návrh informačního systému pro konkrétní malý či střední podnik.
* Návrh dílčí části informačního systému pro podporu manažerských úloh.
Maximum dosažitelných bodů je 100 a celková klasifikace je založena na celkovém bodovém hodnocení a odpovídá stupnici ECTS. Student musí získat alespoň 50 bodů pro úspěšné absolvování předmětu. V případě nedostatečného množství bodů či potřebě lepšího hodnocení je možné ústní přezkoušení.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Information Systems for SME Business in Digital Age
1. Information Systems in Global Business and Networked Enterprises
2. Information Systems - Organizations, Strategy and Management
3. Key System Applications for the Digital Age (Operational Excellence, E-Commerce, Managing Knowledge and Enhancing Decision Making )
4. Information Technology Infrastructure (IT Infrastructure and Emerging Technologies, Telecommunications, Internet and Wireless Technology)
How to get the proper IS for SME Business
5. Information System for SME Business (Systematic Approach)
6. Building Information Systems for SME Business
7. Managing Projects of Information Systems
8. Managing and Continual Development of Information Systems
IS for SME Business as a Support for Solving Managerial Tasks
9. Foundation of Business Intelligence and Information Management
10. Data processing and Data Analysis in Information Systems
11. Data Science for SME Business
12. Securing Information Systems – Security as key aspect.
Selected Complex Real-live Case Study
13. Selected Case Studies

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými metodami, metodologiemi a možnostmi informačních systémů pro rozvoj podnikání v prostředí digitální ekonomiky, a to včetně praktické aplikace v každodenním životě. Dílčím cílem je rovněž zlepšení praktických dovedností v oblasti zpracování dat pro podporu řešení manažerských úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na přednáškách i cvičení společně se studiem základní literatury. Kontrola je v kompetenci vyučujícího. Studenti mohou mít maximálně 3 absence, které lze nahradit individuální prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor