Detail předmětu

Global Business Environment

FP-IBgbePAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na charakteristiku a trendy současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světové ekonomiky. Předmět zahrnuje vymezení subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a členění světové ekonomiky do regionálních obchodních seskupení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Dispute how social, political, economic and institutional factors define the business environment of countries
b) Discus how cross-border flows of goods and capital affect firms’ and nations’ competitive positions
c) Evaluate how EU policies affecting business operations in Europe,
d) Explain the developments of economic integration in Europe

Prerekvizity

Předpokládájí se znalosti z mikroekonomie a makroekonomie na úrovní bakalářského stupně.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů z 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních.
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 31 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a rozdělení světové ekonomiky na regionální obchodní uskupení.
Topics lectures are as follows:
1. The global business environment
2. International trade and investment theories
3. Regional trading blocs
4. The European Economic and European Monetary Union
5. The institutions of the European Union
6. European Business: Competing in the Global Marketplace
7. The relations of the European Union with the „rest“ of the world

Učební cíle

a) To provide students a knowledge and understanding of the governance and business policies around the wolrd and in the European Union,
b) To describe students an international business context, in order to further and understanding of the European business environment
c) To show students the impact of EU policies on the European business environment and on corporate strategies developed in response to these policies.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nutná účast na cvičeních (75%) a prostudování literatury, na níž je předmet vystaven. Kontrola je v kompetenci vyučujícího.

Základní literatura

JULIAN, G., KOLARI, J., HISE, J., BIERMAN, L., SMITH, L. M. Introduction to Global Business, 2nd ed. Understanding the International Environment & Global Business Functions. Cengage Learning. 2016. ISBN13 978-13-0550-118-8.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. The Economics of European Integration.5th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2015. ISBN13 978-00-7716-965-7.

Doporučená literatura

HUSTED, S., MELVIN, M. International Economics. 8th ed. MHI, 2013. ISBN 978-12-5909-742-3.
DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 2nd ed. Oxford University Press, 2014. ISBN 978-01-9957-082-9.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Topics lectures are as follows:
1. The global business environment
2. International trade and investment theories
3. Regional trading blocs
4. The European Economic and European Monetary Union
5. The institutions of the European Union
6. European Business: Competing in the Global Marketplace
7. The relations of the European Union with the „rest“ of the world

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning