Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 1

FP-BEPR1EAk. rok: 2022/2023

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 1 klade specifický důraz na praktický rozvoj dovedností potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti. Klíčové oblasti představuje samostatný rozvoj potřebných znalosti z oblasti manažerských funkcí v podnikatelských aktivitách, tvorby podnikatelského plánu a podnikatelských modelů. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 1 jsou následující: studenti budou rozvíjet své dovedností v oblasti týmové práce, manažerských funkcí v malé firmě a formulace podnikatelského plánu. Studenti si rozšíří své znalosti v oblasti právních a finančních aspektů podnikatelské činnosti. Studenti budou mít možnost prakticky procvičit postupy spojené s přípravou a zahájením podnikatelské činnosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje: rozvoj firmy (10%), rozvoj podnikatelských projektů/nápadů (40%), samostudium (15%), týmové učení (25%) a rozvoj studijních aktivit (10%).
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Osnovy výuky

Week 1 to 4
Workshop: organization and development of the team
Workshop: application of managerial functions in the development of business model
Workshop: selection of legal form of business activity
Workshop: financial aspects of business activity
Formulation of individual and team plan of the practice
Analysis of business opportunities
Definition and defence of business projects

Week 5 to 8
Workshop: business plan formulation
Workshop: business model definition
Workshop: evaluation of competitive environment
Analysis of business opportunities
Definition and defence of business projects
Preparation of underlying documentation for business plan
Preparation of underlying documentation for business projects

Week 9 to 12
Business plan elaboration
Business project elaboration
Elaboration of action plans of implementation of business activities
Arrangement of formalities of business activities
Start of business activities

Week 13
Elaboration of final report
Defence of business plan and business model
Defence of business projects and report on their course
Plan of future development of company activities

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.

Doporučená literatura

KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KANDER, D. All In Startup: Launching a New Idea When Everything Is on the Line. 1st ed. Wiley, 2014. 304 p. ISBN 1118857666.
WÖRDEMANN, W., BUCHHOLZ, A. and N. WILEY. The Impossible Advantage: Winning the Competitive Game by Changing the Rules. 1st ed. Wiley, 2009. 220 p. ISBN 0470717122.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning