Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 2

FP-AJ2BKAk. rok: 2022/2023

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit.
Vyjádří své názory na sdělovací prostředky a jejich roli ve společnosti.
Vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti.
Je schopen diskutovat o různých metodách a prostředcích mezilidské komunikace.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR. Student úspěšně absolvoval kurz Anglický jazyk B2 – 1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zkouška (prostřednictvím Moodle): závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Uznání předmětu na základě mezinárodního certifikátu:

Místo předmětu Anglický jazyk B2 je studentům možné uznat mezinárodní zkoušky First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkoušky lze uznat do pěti let od jejich konání. Jiné zkoušky uznat nelze.

Uznání předmětu na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě:

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět, který svojí náplní odpovídá obsahu a úrovni předmětu Anglický jazyk B2 a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Anglický jazyk B2.

 

Osnovy výuky

Trpný rod, vazba have / get something done
Slovní zásoba z oblasti sportu
Nepřímá řeč, časové a jiné reference, funkce nepřímé řeči
Složená podstatná jména
Výrazy so a such
Vztažné věty
Závislé předložky
Kolokace z oblasti cestování, tvorba slov
Podmínkové věty, výrazy unless / as long as / provided that
Kolokace se slovy say / tell / speak / talk
Zaměnitelná slovesa: hope / wait / expect / look forward to
Slova s pozitivním a negativním významem

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence studentů v kurzu není systematicky kontrolována.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: student’s book. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (EN)

Doporučená literatura

HAINES, Simon, Barbara STEWART a Anna COWPER. Cambridge English first masterclass: workbook pack with key. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-451284-8. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary: with answer key. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 978-0-230-03538-6. (EN)
VINCE, Michael. Language practice for First: English grammar and vocabulary: with key. Fifth edition. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46375-2. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning