Detail předmětu

Vědecké publikování od A do Z

FIT-VDDAk. rok: 2022/2023

E-learningový kurz Vědecké publikování od A do Z provází procesem vzniku a dalšího života odborného textu. Kurz se v prvních kapitolách věnuje sběru informací z dostupných elektronických zdrojů, dále jejich správnému použití a citování, v následujících kapitolách podává přehled a rady k tvorbě odborného textu a výběru vhodného časopisu pro jeho publikování. V posledních kapitolách se kurz věnuje propagaci výsledků vědecké práce a citačním analýzám.
Kurz je určen studentům doktorského studia. Je zařazen jako volitelný, tj. jeho absolvování je nad rámec povinného počtu předmětů v doktorském studiu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

ÚK středisko Antonínská (ÚK)

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní zdroje odborných informací jak z předplácených databází na VUT, tak z volně dostupných informačních zdrojů a patentových databází. Budou umět správně citovat použitou literaturu. Budou znát základní principy tvorby odborného textu a základy publikačního procesu. Budou umět najít vhodný časopis pro svou publikační činnost i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Budou znát základní možnosti jak propagovat výsledky své vědecké práce v online prostředí. Budou umět provést citační analýzu svých výsledků pomocí různých nástrojů.
Schopnost aplikovat různé formální požadavky na vlastní text.

Prerekvizity

Základní znalost práce na počítači a s internetem.

Literatura

MAREK Jiří, Petra DĚDIČOVÁ a Jan SKŮPA. Open acces na VUT v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014.
ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. 2017. Dostupné také z: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825165
Ústřední knihovna - VUT v Brně [online]. Brno: VUT, 2018 [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uk
WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-7921-6.

Způsob a kritéria hodnocení

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámení s možnostmi vyhledávání vědeckých informací, jejich zpracování do odborného textu a zásadami etického užití informací. Získat přehled o hodnocení vědy v ČR i zahraničí a umět si na základě těchto podmínek vybrat vhodný časopis či konferenci pro prezentování svých vědeckých výsledků. Propagovat publikační činnosti a analyzovat úspěšnost textů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz probíhá formou e-learningu za použití systému Moodle (vypracování zadaných úkolů) a prostřednictvím individuálních konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Kreativní techniky pro výběr tématu
 2. Elektronické informační zdroje
 3. Výběr časopisu/konference, Metodika hodnocení VaVaI
 4. Základy tvorby odborného textu
 5. Základy citování
 6. Citační manažery
 7. Publikační proces a autorské právo
 8. Citační analýzy a altmetriky
 9. Propagace výsledků vědecké práce

eLearning