Detail předmětu

Metrologie a standardizace

FAST-HE57Ak. rok: 2022/2023

Národní metrologický systém ČR. Základy metrologie.
Základní zákonné předpisy a vybrané technické normy používané v inženýrskogeodetické praxi.
Základy souboru norem ISO 9000. České normy pro kontrolní stavební měření a pro měření posunů staveb.
Normy pro geometrickou přesnost staveb. Normy pro geografickou informatiku/geomatiku.
Zahraniční normy (DIN aj.).
Soustavy norem ISO, EN.
Institucionální a legislativní zabezpečení metrologických služeb.
Kalibrace měřidel.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o metrologických aspektech, které jsou spojeny s geodetickými měřeními. Získá přehled o normách pro obor inženýrské geodézie.

Prerekvizity

Základní znalosti o geodetickém měření.

Učební cíle

Rozšířit znalosti studentů o metrologické aspekty, které jsou spojeny s geodetickými měřeními. Přehled čs. norem pro obor inženýrské geodézie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

(aktuální vydání): Normy řady ČSN 73 0212. Český normalizační institut, 0. (CS)
Šindelář, V. a kol.: Metrologie a zavedení soustavy jednotek SI. SNTL Praha, 1976. (CS)
Matějka, Zdeněk, Šanda, Václav: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. ČKAIT, 2006. (CS)

Doporučená literatura

(aktuální vydání): Normy řady ISO 9000. Český normalizační institut, 0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování souboru vybraných norem ČSN 73 0212, ISO 9000 a jejich prezentace. Kalibrace měřidel. Zpracování technické specifikace a cenové kalkulace na vybrané zeměměřické činnosti. Odborna exkurze.